Narva Muuseumi Kunstigalerii haridusprogrammid on püsiekspositsiooni ja ajutiste näituste põhjal koostatud programmid lastele. Haridusprogrammid viiakse läbi interaktiivses vormis: osalejad tutvuvad valitud programmi teema raames kunstiteostega, samuti kasutatakse mitmesuguseid abimaterjale. Kõik haridusprogrammid sisaldavad praktilist tööd tunni kokkuvõtteks ja omandatu kinnistamiseks.

Haridusprogrammid on koostatud laste ealist omapära arvestades ning on jagatud järgmiselt: programmid koolieelikutele, põhikooli- ja gümnaasiumiklassidele. Muuseumitunnid toetavad riiklikus õppekavas kirjeldatud õpitulemuste saavutamist ja üldpädevuste arendamist.

Muuseumi pedagoogid on valmis pakkuma lisainformatsiooni haridusprogrammide läbiviimise kohta, samuti arvestame gruppide erisoovidega ja saame erivajaduste puhul viia programmidesse sisse vastavad muudatused.