SA Narva Muuseum on pidevalt arenev ja paljude võimalustega koht Euroopa idapiiril, kus minevik kohtub tulevikuga ning erinevad kultuurid sulavad kokku ühtseks tervikuks. Elamused ootavad sind!

SIHTASUTUS NARVA MUUSEUM OTSIB PERSONALIJUHTI

Personalijuhi tööks on personalijuhtimise arendamine ja korraldamine sihtasutuse strateegilisi eesmärke toetavalt, valdkonna tegevuse ja eelarve planeerimine, eesmärkidest tuleneva personalistrateegia väljatöötamine ja elluviimine ning sellega kooskõlas olevate personalitööalaste protsesside, protseduuride ja kordade väljatöötamine, nende juurutamine ja täitmise jälgimine.

Kandidaadi tööülesanneteks on:

 • Asutuse personalipoliitika ja strateegia arendamine ja elluviimine;
 • Personalitööalaste protsesside, protseduuride ja kordade väljatöötamine;
 • Motivatsiooni- ja palgasüsteemi üldiste põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine;
 • Personalieelarve koostamine ja täitmise tagamine;
 • Personalialaste aruannete ja analüüsi koostamine;
 • Personali otsing ja valik;
 • Personalitööga seotud projektide juhtimine;
 • Arenguvestluste läbiviimise korraldamine;
 • Koolitusalaste eesmärkide kindlaks määramine ja sidumine asutuse eesmärkidega;
 • Töökeskkonna- ja tööohutusalase tegevuse kordineerimine;
 • Kvaliteedijuhtimine ja organisatsioonialaste eesmärkide täitmise koordineerimine.

Kandidaadilt eeldame:

 • Personalitöö alane kõrgharidus ja eelnev tööalane kogemus;
 • Teadmised töösuhteid reguleerivast seadusandlusest, värbamisest ja personalitööst laiemalt;
 • Suurte projektide/muudatuste juhtimise kogemus organisatsiooni tasemel;
 • Täpsus ja korrektsus detailides;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus kesktasemel;
 • Hea argumenteerimis- ja läbirääkimisoskus, meeskonnas töötamise kogemus;
 • Oskus planeerida oma tööd;
 • Hea arvuti kasutamise oskus;
 • Täpsus ja korrektsus;
 • Hea suhtlemisoskus, vastutustunne, algatus- ja koostöövõime.

Meie pakume:

 • Uusi huvitavaid väljakutseid;
 • Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • Enesetäiendamisvõimalusi ja koolitusi;
 • Toetavaid kolleege ning tööd uuendusmeelses ja pidevalt arenevas muuseumis;
 • Konkurentsivõimelist stabiilset töötasu;
 • Tähtajatut töölepingut;
 • Tööandja tervisekindlustust;
 • Kodukontori võimalust.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

CV ja motivatsioonikirja palume saata aadressile: kantselei@narvamuuseum.ee        
19. novembriks 2021. Küsimustele vastame sama e-maili kaudu ja telefoni teel: 359 9241.
Valitud kandidaatidega korraldatakse intervjuud.