NÕUKOGU LIIKMED:

Krista Nelson – esimees; Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna juhataja

Gert Schult – Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna osakonnajuhataja

Jaanus Villiko – Tartu Ülikool Narva kolledži haldusjuht

Ants Kutti – Narva linnavolikogu liige

Jan Saan – Narva linnavolikogu liige

SA Narva Muuseum nõukogu tasustamine.pdf