NÕUKOGU LIIKMED:

Krista Nelson – esimees; Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna juhataja

Volitused kehtivad 16.12.2020 kuni 16.12.2024; nõukogu esimehe kuutasu 210 eurot (bruto).

Gert Schultz – Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna osakonnajuhataja

Volitused kehtivad 07.01.2019 kuni 07.10.2023; nõukogu liikme kuutasu 140 eurot (bruto).

Jaanus Villiko – Tartu Ülikool Narva kolledži haldusjuht

Volitused kehtivad 02.06.2020 kuni 02.06.2024; nõukogu liikme kuutasu 140 eurot (bruto).

Tatjana Salu - Narva Vanalinna Riigikooli direktor

Volitused kehtivad alates 06.01.2022 kuni tagasikutsumiseni; nõukogu liikme kuutasu 140 eurot (bruto).

Aleksei Mägi - Narva linnavolikogu liige

Volitused kehtivad alates 12.10.2023 kuni tagasikutsumiseni; nõukogu liikme kuutasu 140 eurot (bruto).

Vadim Orlov - Narva linnavolikogu liige

Volitused kehtivad alates 12.10.2023 kuni tagasikutsumiseni; nõukogu liikme kuutasu 140 eurot (bruto).
 

SA Narva Muuseum nõukogu tasustamine.pdf

SA Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine 07.10.2019

SA Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine 02.06.2020

SA Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine 05.01.2022

SA Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine 02.12.2022

SA Narva Muuseum nõukogu liikmete määramine 27.09.2023

SA Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine 09.10.2023