Muuseumi haridusprogrammid on püsiekspositsiooni ja ajutiste näituste põhjal koostatud programmid lastele. Haridusprogrammid viiakse läbi interaktiivses vormis: osalejad tutvuvad valitud programmi teema raames muuseumi eksponaatide ja museaalidega ning temaatiliselt valitud audio- ja videomaterjalidega, samuti kasutatakse mitmesuguseid abimaterjale. Suurem osa muuseumi haridusprogramme sisaldab väikest praktilist tööd tunni kokkuvõtteks ja omandatu kinnistamiseks.

Muuseumi haridusprogrammid on koostatud laste ealist omapära arvestades ning on jagatud järgmiselt: programmid koolieelikutele ja algkooli lastele ning programmid kooli I ja II astmele. Muuseumitunnid toetavad riiklikus õppekavas kirjeldatud õpitulemuste saavutamist ja üldpädevuste arendamist.

Muuseumi pedagoogid on valmis pakkuma lisainformatsiooni haridusprogrammide läbiviimise kohta, samuti arvestame gruppide erisoovidega ja saame erivajaduste puhul viia programmidesse sisse vastavad muudatused.


Info ja tellimine: info@narvamuuseum.ee | tel. +372 359 9230

Haridusprogrammid

(September-Mai)

Hooajalised haridusprogrammid