Ekskursioon linnuses "Narva linnuse ajalugu"

Ekskursioon linnuses "Narva linnuse ajalugu"

Ringkäigul pööratakse erilist tähelepanu Narva linnuse ajaloole: räägitakse linnusekompleksi tekkest ja kujunemisest ning selle katkematust seosest linna ajaloo ja eluga. Lossi vaadeldakse selle kasutamise seisukohast erinevatel perioodidel ning lossi ja linna vahelistest suhetest rahu- ja sõjaajal.