Ekskursioon "Ajalugu kivis. Narva matusepaigad."

Ajalugu igal perioodil, ühel või teisel viisil, leiab oma peegelduse või lõpu kivis: arhitektuurimälestiste monoliidis, kivisillutistes, sambla ja igavikuvaimuga kaetud hauaplaatides. Ja võib-olla just vaikiv ja samas nii kõnekas kalmistute ruum võimaldab mõtiskleda ajaloo, möödunud aja ja selle tunnistajate saatuste üle ilma "kupjade", eelarvamuste ja eelarvamusteta.

Bussi- ja jalgsiekskursioonil Narva matmispaikades soovitame kõigil osalejatel puudutada ajalugu, külastades nii hooldatud kui ka järk-järgult ajakihtide alt kaduvaid erinevate ajalooperioodide kalmistuid.

Marsruut algab Petrovskaja väljakult, kus osalejaid ootab buss, edasi programmis: 
1.    Aleksandri luterlik kalmistu ja Narva Voskreseni katedraali kalmistu. 
2.    Vene armee 92. Petseri jalaväepolgu ametnike kalmistu.
3.    Viljandi rügemendi sõdurite hauad.
4.    Kindral Judenitši Loodearmee sõdurite kalmistu.
5.    Narva Garnisoni kalmistu.
6.    Mälestusmärk 1700. aasta lahingus hukkunud Vene sõjameestele.
7.    Petrovski koguduse kalmistu Siivertsis.
8.    Mälestusmärk Riigikülas.
9.    Saksa sõjaväe kalmistu.

Naasmine Petrovski väljakule