Eduard Dieckhoff

1925. aastal trükiti Narvas A. Grigorjevi pärijate trükikojas väike raamat „Lühikesed andmed Narva linna ajaloost“. Eesti, saksa ja vene keeles ilmunud raamat sisaldab tähtsamate ajaloosündmuste kronoloogiat perioodil 1256–1920. Tänavu möödub 160 aastat selle raamatu koostaja Eduard Dieckhoffi sünnist. Aukodaniku poeg sündis 27. novembril 1863 Narvas. 1889. aastal lõpetas Tartu Ülikoolis õigusteaduskonna ja asus ametisse Narva linna magistraadis. Oli aastatel 1890–1918 Narva linnavolikogu liige, vaeslastekohtu sekretär ja ligi 10 aastat rahukohtunik. Dieckhoff võttis aktiivselt osa ühiskondlikust elust: oli klubi Harmoonia ning Narva Pedagoogika ja Tervishoiu Seltsi liige, Narva Muusikaseltsi ja Narva Maksuta Raamatukogu-Lugemistoa juhatuse liige ning Narva-Jõesuu Kooliseltsi üks asutajatest. Ajaloohuvilisena kirjutas Dieckhoff Narva ajalugu käsitlevaid artikleid ja olustikukirjeldusi ning koostas ülevaate klubi Harmoonia ajaloost. Linnasekretärina koostas ta raamatu „Краткий обзор о деятельности Нарвского Городского Общественного управления с 1-го сентября 1889 года по 1-е сентября 1893 года“.

Saksa okupatsiooni ajal 1918. aastal võttis Eduard Dieckhoff linlaste palvel vastu Narva linnapea ametikoha. 1918. aasta novembri lõpus lahkus ta linnast, sõites esmalt Riiga ja seejärel Saksamaale. 1921. aasta mais naasis Dieckhoff Narva. 1922. aasta oktoobris võttis Narva linnavalitsus vastu otsuse varasemalt linnasekretäri hoole all olnud arhiiv ümber korraldada ning linnavolikogu kinnitas linnaarhivaari ametikoha. Eduard Dieckhoffist sai Narva esimene arhivaar ning ta töötas sel ametikohal kuni 1930. aastani. Arhivaarina töötas ta välja Narva linnaarhiivi kodukorra reeglid. Oma linna patrioodina oli Dieckhoff huvitatud minevikupärandi säilitamisest. 1926. aastal tegi ta linnavalitsusele vastava ettepaneku ning aitas koostada Narva ajalooliste objektide nimekirja eesmärgiga need kaitse alla võtta. Aastatel 1931–1933 võttis Dieckhoff aktiivselt osa Narva Ajaloo Seltsi asutamisest ja tööst, mille esimeheks oli Arnold Soom.

Eduard Dieckhoff suri Narvas 13. veebruaril 1933 ning maeti Johannese kiriku (hilisem Jaani kirik) kalmistule.

Üliõpilaskorporatsioon „Estonia“ liige Eduard Dieckhoff. 1883–1889. Rahvusarhiiv EAA. 1843.1.231.95

Dieckhoffi koostatud trükiväljaanded. SA Narva Muuseumi kogu

Linnapea Eduard Dieckhoffi nimeplaat Narva raekojast. 1918. SA Narva Muuseumi kogu NLM _ 3:9 Aj 3:9

27.11.2023