Narva piiripunkt

Narva Piiripunkt

Vestervalli 3/5/7

Peterburi tee ja Vestervalli tänava nurgal paiknev piiri- ja tollipunkt tekkis siia 1990. aastate alguses taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piiri loomisega.

Piiripunkt tuli mahutada otse kesklinna Narva peaväljaku äärde, kuna siit kulgeb läbi Tallinna-Peterburi maantee, millel paikneb ka ainuke üle Narva jõe viiv maanteesild. 1994. aastal valminud piiripunkti hoonekompleks paikneb osaliselt bastioni Triumph embuses, kiilutuna olemasoleva hoonestuse ja Lossipargi vahele. Kitsaste olude tõttu tuli tuua ka ohvreid – lammutada ette jäänud kinohoone ning sulgeda otsetee Peetri platsilt vanalinna alale. Kinohoonega külgnenud endine pangamaja õnnestus alles jätta, sellesse paigutati piirivalve ametiruumid. Tollitöötajatele kerkis 1997. aastaks piiripunkti kirdenurka uus hoone (Vestervalli 7). Kuna piiriületuste arv kasvas kiiresti ning senine väiksele alale pressitud taristu oli ammendunud ning lähemas perspektiivis ei ole ette näha ka uue silla rajamist üle Narva jõe, tuli kogu olemasolev kompleks taas uuendada ja ümber ehitada. Nii saigi kogu piiripunkti ala 2015. aastal uue ilme, kui valmis uus maanteepiiripunkti hoone koos muude rajatistega. Peetri platsi idakülge kerkinud kastjas terminalihoone on küll massiivne, kuid seda mahendab platsi avarus, punaste keraamiliste tellistega kaetud fassaadid ning platsi kirdenurgas lösutav bastion Triumph, mis hoonet osaliselt varjab. Narva maanteepiiripunkt on üks suuremaid Euroopa Liitu ja Venemaad ühendavast maismaa ühendusteedest ning seda ületab aastas üle 3,6 miljoni inimese.

Raamatust “Narva. Datšaast paleeni.” (Madis Tuuder, Karin Paulus)