Carl Linné ürdiaed

Suure linnusehoovi põhjaosas asub 18. sajandil elanud tuntud Rootsi teadlase Carl von Linne aed. Linne ajalooline teene seisneb selles, et ta oli esimene, kes viis lõpule arvukad katsed taimi ja loomi süstematiseerida ning lõi võimalikult lihtsa ja tolle aja kohta täiusliku süsteemi. Selle kohaselt võib kõik isendid jagada klassidesse, seltsidesse, sugukondadesse, perekondadesse ja liikidesse. Samuti võttis Carl Linne kasutusele binaarse nomenklatuuri ehk ladinakeelsetest perekonna- ja liiginimedest moodustatud nimetused, mille määras uue süsteemi alusel talle tuntud loomadele ja taimedele.

Narva linnuses asuvas Linne aias kasvavad taimed, mis on Linne poolt kirjeldatud ning temalt nime saanud. Sõltuvalt taimede valikust kannab iga aias asuv lillepeenar oma iseloomu ning alateemat, mille alusel on aed jagatud järgmisteks aladeks: „Lilleaed“, „Metsikute taimede aed“, „Rändav aed“ ja „Köögiviljaaed“. Kõik need alad pakuvad külastajatele silmailu, kuid lisaks on kahe viimase ala taimi võimalik tarvitada nii söögiks kui kasutada meditsiinis. „Rändava aia“ ja „Köögiviljaaia“ taimestik ning olemus muutub igal aastal. Linne aia loomisel lähtus muuseum 17. sajandi lõpus tekkinud traditsioonist, kus ürdiaedasid rajati mõisate, paleede ning samuti kindluste juurde, mis olid tolleks ajaks oma algse sõjalise funktsiooni kaotanud.

Täna ei ole Linne aed pelgalt linnakodanike ning külaliste lemmikpaik, kus imetleda looduse värve ja nautida ürtide ning aialillede lõhna, vaid ühtlasi ka plats Narva muuseumi haridusprogrammide läbi viimiseks. Samuti toimib aed värske maitserohelise allikana linnuses tegutseva restorani Rondeel tarbeks.

Carl von Linné (1707-1778) Carl Linné ürdiaed Narva linnuses. Markova, Anna. 2021