Bastion Pax

Jõe ääres promenaadi keskosas kõrguv bastion rajati aastatel 1676–1680, seega vahetult enne nn Dahlbergi süsteemi bastionide rajamist. Ehkki algul nimetati ehitist uueks bastioniks, ristiti see peagi ümber Wrangeli bastioniks. Dahlbergi kavades nähti hiljem ette selle laiendamist põhja suunas, kuid Põhjasõja lähenedes jäi see teostamata. Küll aga rändas Dahlbergi plaanidest Wrangelile selle töönimi – Pax (Rahu) –, mille järgi tuntakse seda bastioni ekslikult praeguseni. Bastionil puuduvad käigulaadsed kasematid, eraldi laskeavadega ruum paikneb vaid selle lõunaosas.

Tänapäevaks on antud bastion Narva uusaegsetest linnakindlustustest meieni jõudnud kõige ehedamal kujul, seda just suuresti selle originaalkujul säilinud eskarpmüüritise tõttu. 19. sajandi teisel poolel rajati bastionile park. Koos jõeäärse promenaadi ehitamisega konserveeriti ka bastioni eskarpmüüritist.

Raamatust “Narva. Datšaast paleeni.” (Madis Tuuder, Karin Paulus)