Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu valis reedel, 22. jaanuaril Narva Muuseumi uueks juhatuse liikmeks Maria Smorževskihh-Smirnova. Juhatuse liikme ametiaeg algab 1. veebruaril 2021 ja kestab viis aastat.

Smorževskihh-Smirnova on omandanud doktorikraadi Tallinna ülikoolis kultuuride uuringute valdkonnas ning magistrikraadi Tartu ülikoolis vene filoloogias. Ta on varem töötanud nii Eesti kunstimuuseumis kui ka Tallinna linnamuuseumis, samuti juhtinud Tallinna Vene muuseumit.

„Valimisel said määravaks kandidaadi põhjalikud kogemused ja teadmised muuseumide valdkonnas. Maria kogemused kõige muu hulgas Tallinna Vene muuseumi juhina on andnud kaasa palju väärtuslikku, mida Narvas rakendada. Oluline on nüüd kogu jõud pühendada Narva Muuseumi kui terviku arenguks. Kindlasti on tähtis muuseumis stabiilsuse ja töörahu hoidmine. Nõukogu jaoks oli ka oluline, et Maria on narvalanna. Tal on motivatsioon tulla tagasi ning anda oma panus Narva linna arengusse,“ ütles sihtasutuse nõukogu esimees Krista Nelson.

„Narva on minu kodulinn ja mulle läheb siinne käekäik väga korda. Selle linna võimalusi ei ole jõutud veel täielikult ära kasutada. Siin kohtuvad justkui kaks maailma – lääs ja ida. Narva ajalugu on rikkalik ja täis pöördeid. Selles peitub omakorda suur võimalus nii sise- kui ka välisturismi silmas pidades. Just nüüd on õige aeg teha plaane ajaks, kui see sektor taastub ja rahvas saab jälle meie juures käima hakata, avastada uut ja tutvuda minevikusündmustega,“ rääkis Maria Smorževskihh-Smirnova.  

Narva Muuseumi juhatuse liige ehk muuseumijuht vastutab riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös asutatud sihtasutusena töötava muuseumi igapäevase juhtimise ja arendamise eest. Olulisimad eesseisvad ülesanded on muuhulgas muuseumi kui terviku arendamine, mis tähendab Narva linnuse, Vana-Narva maketinäituse ja Narva Muuseumi Kunstigalerii tervikuks sidumist. Jätkub ka Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist rahastatav Läänehoovi väljaarendamine.

Konkurss kuulutati välja, kuna eelmise juhatuse liikme Ivo Posti leping lõppes. Nõukogul tuli lõppvoorus valida kolme kandidaadi seast.

22.01.2021