28.06.2023 / Narva Muuseumi Kunstigalerii

Sündmuse ülevaade

Näituse kuraatorid ja kujundajad on Tallinna kunstnikud, restauraatorid ja kollektsionäärid Andrei ja Orest Kormašov.

Näitus on Narva Muuseumi Kunstigaleriis (Vestervalli 21) avatud alates 28. juunist.

Ikoonikamber– just sellist nime kannab näitus, mis tutvustab üht Narva Muuseumi kunstikogu huvitavamatest kollektsioonidest. Näitusel on esindatud 17. sajandist kuni 20. sajandi alguseni pärinevad ikoonid, mis on jõudnud muuseumisse väga erinevaid teid pidi. Siin on tollis konfiskeeritud ikoone, mis võeti ära Narva tollipunktis, kui neid üritati ebaseaduslikult üle piiri viia; teise maailmasõja ajal Narvast Rakverre evakueeritud ikoone ning pühasid esemeid, mis päästeti Nõukogude ajal hävitamise eest. 

Ekspositsiooni eripäraks on see, et silmapaistvad näited ikoonikunstist ja haruldane ikonograafia seisavad kõrvuti lihtsamate ikoonidega, mis on valminud suurtest ikoonimaalikeskustest kaugemal. Sellised ikoonid on tänapäeval erilise väärtusega ning reeglina kohtab neid erakogudes. Omaette tähelepanu väärivad valatud ikoonid ja ristid, mis on valminud vanausuliste töökodades ja kaunistatud emailiga, samuti suur kahepoolne altaririst, mille sarnaseid võis Eesti õigeusu kirikutes kohata 19. sajandi viimasel veerandil.