Vanalinna Riigikooli

Suve algus on kooliõpilaste jaoks vastutusrikas ja põnev aeg. Üks ootab vaheaega, teine valmistub lemmikkooliga hüvasti jätma. 
Mõelda vaid, kui paljud Narva õpilaste põlvkonnad mäletavad Vanalinna Riigikooli vanu seinu!
Hoone, millega on seotud paljud tuntud inimesed Eesti kultuuriloos, ajalugu ulatub 18. sajandi lõppu, mil sellele kohale ehitati klassitsistlikus stiilis punane telliselamu. On teada, et 19. sajandi alguses kuulus see Narva komandandile parun von Veliole, kuid juba 1847. aastal soetati hoone Narva kõrgema kreiskooli tarbeks. 1877. aastast tegutses siin Narva meesgümnaasium. 20. sajandi alguses ehitati hoone Aleksandr Vladovski projekti järgi ümber. Selle peakorpus ühendati kahe kivimajaga, kus asusid direktori ja õpetajate korterid, ning hoone omandas välimuse, mis on suuremalt jaolt tänaseni säilinud. Eesti Vabariigi algusaastatel hõivas kogu õppekompleksi Narva ühisgümnaasium.
Teise maailmasõja ajal sai hoone oluliselt kannatada, kuid see taastati peaaegu täielikult 1948. aastaks. Taastada ei õnnestunud vaid osa fassaadi dekoorist ja üht rõdudest.
Pikaaegne hoone õppeasutusena kasutamise traditsioon jätkub tänapäevalgi

Narva meesgümnaasiumi hoone. Foto: vennad Kristinid. 1901–1904 . NLM F 517:1

Taastamistööd pärast teist maailmasõda. 1947. NLM F 35:1

Narva meesgümnaasiumi pedagoogid ja vilistlased. Foto: Eduard Reidolf. 1907–1916; NLM F 995:1

1. september 3. Koolis. Foto: Vladimir Kuzmin. 1963 ; NLM F 97:266

Gümnaasiumi hoone. Foto: Osvald Haidak. 1931–1935; NLM F 865:10

Gümnaasiumi hoone. Foto: Osvald Haidak. 1925; NLM F 865:9

Pärast teist maailmasõda asus hoones 3. Kool. 1950–1960 ; NLM F 28:2

Narva Ühisgümnaasiumi õpilased. Foto: K. Artus. 1929 ; NLM F 804:1

Narva Ühisgümnaasiumi õpilased. Foto: Johannes Kärner. 1929; NLM F 804:3

Narva Ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Foto: E. Weidenbaum. 1928–193; NLM F 197:12

Narva Ühisgümnaasiumi lõpuball. 1933;  NLM F 995:2

Narva Ühisgümnaasiumi lõputunnistus. Väljastatud Ida Alice Blumannile. 1925 ;NLM _ 1743:2 D 265:1

Narva Ühisgümnaasiumi lõpumärk. 1933; NLM _ 2443:1 H 281:1

Mitu aastat Narva vanadest hoonetest 3D-visuaale loonud narvalase Sergei Zotikovi gümnaasiumihoone töömaterjalid

Mitu aastat Narva vanadest hoonetest 3D-visuaale loonud narvalase Sergei Zotikovi gümnaasiumihoone töömaterjalid

Mitu aastat Narva vanadest hoonetest 3D-visuaale loonud narvalase Sergei Zotikovi gümnaasiumihoone töömaterjalid 

 

14.06.2023