Kutse valikpakkumises osalemiseks

Kutse valikpakkumises osalemiseks

 

 

SA Narva Muuseum kuulutab välja avaliku kirjaliku valikpakkumise Narvas, Peterburi mnt 2 asuva toitlustuskoha üürile andmiseks (endise restorani Rondeel ruumid).

Rendile antav objekt on Peetri plats 7, ajaloolise rondeeltorni 1., 2., 3. korrus, läänemüüri suvegalerii ning olemasolev köögi- ja baaritehnika. Rendile antavad ruumid ja pindalad:

Rendile antava ruumi pindala on 790,90 m2 (1. korrus 88 m2; 2. korrus 192 m2; 3. korrus 155,40 m2; läänemüüri suvegalerii 354,80 m2), mis sisaldab restorani avalikke külastajaruume, tehnilisi tagaruume, läänemüüri suvegaleriid ning kööki koos olemasolevate seadmetega.

 

Valikpakkumise muuseumipoolsed ootused ja tingimused:

 • kasutusala – toitlustuskoht;
 • üürilepingu kehtivusaeg – 3 aastat;
 • üüritasu alghind suvehooajal (15.05–31.08) 2 000 eurot kuus ning madalhooajal (1.09–14.05) 1 000 eurot kuus (ilma käibemaksuta eurodes);
 • kõrvalkulude maksmine: kommunaalteenused, maamaks, muud kõrvalkulud ja maksud.
 • Üüritasu maksmise kord:
 1. alates üürilepingu sõlmimise kuupäevast kuni 31.03.2024 vabastatakse üürnik üüritasu maksmisest;
 2. perioodil 01.04.2024–30.04.2024 on üürnik kohustatud maksma 20% üüritasu suurusest;
 3. perioodil 01.05.2024–31.05.2024 on üürnik kohustatud maksma 50% üüritasu suurusest;
 4. alates 01.06.2024 on kohustatud üürnik igakuiselt maksma üüritasu täies ulatuses.

Üürilepingu üldised tingimused:

 • lepingu tingimuste täitmiseks vajalike seadmete paigaldamine toitlustuskoha ruumidesse muuseumivara kasutaja kulul ning muuseumi loal;
 • üürnik kohustub avama toitlustuskoha klientide toitlustamiseks ja omama toitluskoha tegevuse teostamiseks kõiki seadusega ettenähtud lube ja litsentse hiljemalt 15.05.2024;
 • kommunaalmaksete tasumine vastavalt tegelikule tarbimisele alates lepingu sõlmimisest;
 • olemasolev toitlustuskoha siseruumide disain peab säilima;
 • restorani sisustus (üle antav mööbel, sh välimööbel, valgustid, köögitehnika jm sisustuselemendid) on SA Narva Muuseumi omand, mida rentnik kasutab ja mille säilimise eest ta vastutab. Tehnika ja mööbli hoolduse ja rikete eest tasub rentnik, teavitades eelnevalt rendileandjat.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud tingimustega, samuti alljärgnevad kinnitused ja dokumendid:

 1. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa eurodes hooajati (ilma käibemaksuta).
 2. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega.
 3. Kinnitus SA Narva Muuseumi ees võlgnevuse puudumise kohta.
 4. Kinnitus, et pakkujal (tähendab juriidilise isiku esindajat, nt peakokk/juhataja jne) on vähemalt 2-aastane edukas (tuginedes klientide positiivsele tagasisidele ja ettevõtte finantsnäitajatele) töökogemus toitlustamise valdkonnas.
 5. Näidismenüü, mis peab sisaldama igas kategoorias (st eelroad, salatid, pearoad, magustoidud) vähemalt ühte laktoosi- ja gluteenivaba taimetoidu rooga.
 6. Üürnik kohustub oma toidumenüü kontseptsiooni koostamisel järgima linnusele sobivat teemakäsitlust (sh rüütli-, kesk- ja eesti aja osas jne).
 7. Kirjeldus, kuidas pakkuja kavatseb tagada toidu ja teeninduse kvaliteedi (sh teenindus kolmes keeles: eesti, inglise ja vene) ning piisava arvu personali.
 8. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus hoidma restorani avatuna muuseumi lahtiolekuajal.
 9. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus mitte kasutama restoranis ühekordsed lauanõusid, välja arvatud kohvi- ja karastusjookide müügiautomaatides, samuti söögi ja joogi kaasa võtmise puhul, kuid ka sellel juhul ühekordsed lauanõud ei tohi olla plastikust.

SA Narva Muuseum kontrollib Eestis registreeritud füüsilisest isikutest ettevõtjate ja äriühingute registreerimist Äriregistri teabesüsteemi kaudu.

Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga enampakkumuse päeval. SA Narva Muuseum kontrollib Eestis registreeritud pakkujal maksuvõla puudumist Äriregistri teabesüsteemi kaudu.

Pakkujal peab olema vähemalt 2-aastane töökogemus toitlustamise valdkonnas. Pakkuja, esitades pakkumuse, esitab kinnituse, milles kirjutab lahti milliste toitlustuskohtade tegevuste korraldamisega tegeleb pakkuja. Kinnitus peab sisaldama pakkuja kinnitust, et pakkuja on nõus sellega, et SA Narva Muuseum võib kinnituses määratud tegevuskogemuse kontrollimiseks küsida kolmandatelt isikutelt (sh Põllumajandus- ja Toiduametist, pakkuja üürileandjalt jne) andmete esitamist, mis võimaldavad SA-l Narva Muuseum kontrollida pakkuja poolt esitatud andmeid tegevuskogemuse olemasolu kohta.

Pakkuja esitab kinnituse, et pakkuja on võimeline täitma üürilepingust tulenevaid kohustusi, mh tegeleda toitlustuskoha tegevuse korraldamisega. Eestis registreeritud

pakkujate puhul võib SA Narva Muuseum kontrollida pakkuja majandusliku tausta Äriregistri teabesüsteemi või teiste andmebaaside kaudu.

Juhul, kui SA Narva Muuseum seisukohalt on pakkuja majanduslik taust ebapiisav selleks, et täita üürilepingust tulenevate kohustuste täitmist, võib SA Narva Muuseum lükata pakkumuse kõrvale või alternatiivselt nõuda pakkuja seadusliku esindaja/esindajate ja/või tegeliku kasusaaja poolt käenduse andmist. Käendusega peavad olema tagatud üürilepingust tulenevad pakkuja kohustused. Käendajaks võib olla üksnes füüsiline isik, kellel on elamisõigus Eestis ja kelle majanduslik taust on SA Narva Muuseumi hinnangul piisav selleks, et käendusega oleksid tagatud üürilepingust tulenevate kohustuste täitmine pakkuja poolt. Juhul, kui käendus jääb SA Narva Muuseumi poolt määratud tähtajaks esitamata, lükatakse pakkumus kõrvale.

Pakkumus kirjutatakse alla pakkuja seadusliku esindaja poolt. Juhul, kui pakkumus esitatakse lepingulise esindaja poolt, siis lisatakse pakkumuse juurde pakkuja seadusliku esindaja poolt antud volikiri.

Lisaks pakutava rendihinna suurusele arvestab SA Narva Muuseumi otsustusprotsessis ka pakkuja kogemust, mainet ja olemasolevat tegevusulatust, mis võib olla garantiiks usaldusväärsele koostööle ning klienditeeninduse kõrgele tasemele. See tähendab, et pakkumuse hindamisel moodustab üürihind 60% ning sisu, väärtuspakkumus, pakkuja kogemus ja maine 40%.


Valikpakkumises osalemise avaldusi ootame 31. jaanuariks 2024 e-posti aadressil kantselei@narvamuuseum.ee

Täiendavate küsimuste ja restorani ruumidega tutvumise soovi korral palume võtta ühendust SA Narva Muuseum müügijuhi Mihhail Duzenkoga
e-post: mihhail.duzenko@narvamuuseum.ee või tel +372 5302 0595.