SA Narva Muuseum on pidevalt arenev ja paljude võimalustega koht Euroopa idapiiril, kus minevik kohtub tulevikuga ning erinevad kultuurid sulavad kokku ühtseks tervikuks. Elamused ootavad sind!

SIHTASUTUS NARVA MUUSEUM OTSIB TURUNDUSJUHTI
Turundusjuhi tööks on turundusstrateegia ja -plaani koostamine ning muuseumi kuvandi loomine.

Kandidaadi tööülesanneteks on:

 • Turundus- ja kommunikatsioonitegevuste planeerimine ja elluviimine;
 • Meediasuhtluse korraldamine avalikkuse ja pressiga;
 • Reklaamialaste tegevuste kavandamine, korraldamine ja tulemuste analüüs;
 • Edukate turunduskampaaniate ja projektide algatamine ja läbiviimine algusest lõpuni;
 • Turundus- ja kommunikatsioonitegevuste elluviimine nii sise- kui ka välisturgudel;
 • Muuseumi teenuspakettide turundamine nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.
 • Turu-uuringute teostamine ja analüüs;
 • Digiturunduskanalite haldamine;
 • Ühisturunduslahenduste teostamine;

Kandidaadilt eeldame:

 • Kõrgharidust kommunikatsiooni ja/või turunduse valdkonnas;
 • Eelnevat töökogemust turunduse ja/või kommunikatsiooni valdkonnas;
 • Teadmisi kaasaegsest turundusest ja digiturundusest;
 • Koostöö-ja organiseerimisoskust;
 • Väga head eesti keele suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning inglise ja vene keele oskust kesktasemel;
 • Hea argumenteerimis- ja läbirääkimisoskust, meeskonnas töötamise kogemust;
 • Suurepärast suhtlemisoskust, algatusvõimet ja lennukaid ideid.

Meie pakume:

 • Uusi huvitavaid väljakutseid;
 • Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • Enesetäiendamisvõimalusi ja koolitusi;
 • Toetavaid kolleege ning tööd uuendusmeelses ja pidevalt arenevas muuseumis;
 • Konkurentsivõimelist stabiilset töötasu;
 • Tähtajatut töölepingut;
 • Tööandja tervisekindlustust.

CV ja motivatsioonikirja palume saata 27. maiks 2022 aadressile kantselei@narvamuuseum.ee.
Küsimustele vastame sama e-maili kaudu ja telefoni teel: 359 9241.

Valitud kandidaatidega korraldatakse intervjuud.