D. Zinovjev ja Ko saeveski

Narva tööstur Dmitri Zinovjev asutas 1872. aastal jõe paremkaldale Jaanilinna eeslinna puidutöötlemisettevõtte. Põhiosa toodangust viidi Tallinnasse, aga eksporditi ka Hollandisse, Inglismaale ja Prantsusmaale. Saeveski hoone on pärast II maailmasõda säilinud. Alates 1980ndatest kuni 1990ndate alguseni asus siin Leningradi oblasti restauratsioonitööde osakond. Praegu on ennast hoones sisse seadnud osaühing Zodtšij, mille peategevusala on elu- ja mitteeluhoonete ehitamine.