Pühapaigad

Paganlikud kombed olid vadjalastel enamasti seotud vaimude ja looduslike pühapaikade usuga. 13. sajandiks oli vadjalaste asuala lõplikult Veliki Novgorodi koosseisu arvatud ja kuivõrd riiklik usk oli õigeusk, hakati paganlikke usukombeid aktiivselt välja juurima. Nii on Novgorodi peapiiskop Makariuse 1534. aasta ürikus kirjas, et Vadja viiendiku elanikud ei järgi kristlikke tavasid ning palvetavad oma pühapaikades puude ja kivide poole, kutsudes palvete jaoks paganlikke preester-arbujaid. Suurvürst käskis „selle kombe välja juurida“ ning saatis preester Ilja koos bojaaripoegadega palvepaiku hävitama. Raiuti ja põletati pühasid hiisi ning puid, pühasid kive visati vette ning nõiad-arbujad otsustati saata kohtumõistmiseks Novgorodi. See aga ei andnud erilisi tulemusi ning 1548. aastal saatis peapiiskop Feodosius sarnase üriku alusel samal eesmärgil Vadjamaale järgmise preestri.

Kiriku rahulolematusest hoolimata säilisid paganlikud uskumused vadjalaste seas pikalt ning need segunesid ajapikku kristlike tõekspidamistega. Luterlik pastor Tsetreus kirjutas 1802. aastal vadjalaste kohta: „Nad palvetavad pühade puude (tammede) poole ja austavad pühasid allikaid, mille veele omistatakse imejõudu.“ Oma märkmetes räägib ta vadjalaste seas väga austusväärsest terviseveega allikast Ильин, mille lähistel kasvas suur tamm. Selline allikas ja tamm on vadja küla Kõrvõttula lähistel tänapäevalgi ning veel 20. sajandi keskpaigas hoiti paika au sees ning seal peeti kogukondlikke pühasid ja ohverdati. Kõrvõttula küla juures on säilinud ka pühad kivid, millele toodi ohvriks vaskrahasid ja ilma peata naelu. Põlvili olles kummardati ning lausuti: „Maaisandad, maaemandad, teile puhas ohver, mulle puhas tervis!“.

Sellised pühapaigad olid iga vadja küla juures. Nii asub Kattila küla lähedal allikas Ильин. Kuivõrd selle vett peeti pühaks ning tervistavaks, ei lubatud selle lähedale kariloomi. Kattila küla lähedal asub ka Iso-kivi. Selle juurde kogunesid mõnede pühade ajal naabruskonna külade Kattila, Pummala ja Raanala elanikud, kes tõid kivile ohvreid. Kattila küla lähistel asub teinegi püha kivi Krikonkivi ehk Grigorjevi kivi. Pärimuse kohaselt, millest rääkis 1910. aastal uurijatele 100-aastane kohalik vanahärra, oli kivi alla maetud viimane vadja paganlik papp-arbuja.