Trükised
 • NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 19. 2018.
  Murrangud

  Merike Ivask. Murrangud. Saateks
  Peeter Kaasik. Saateks Arnold Süvalepa mälestustele
  Arnold Süvalep. Valitsuse volinikuna idapiiril 1918–1919
  Ilja Davõdov. Mõned täiendused Joala väljal 28. novembril 1918 langenud punaväelaste matmise ja
  ümbermatmise loo juurde
  Merike Ivask. Märkusi Narva sõjakahjude registreerimise kohta Vabadussõja ajal. Saateks Pitsari ja
  Tõnissoni mälestustele Juhkentali põlengust 25. aprillil 1919
  Aleksander Pitsar. Kui Juhkental põles…
  Aleksander Tõnisson. Joala hävinemine Vabadussõjas. Narva ja 25. aprill 1919
  Vadim Bulatnikov. Mälu sümbolites. Narva 1918–1920
  Andres Toode. Uraanitehas Narvat taastamas. Näide sõjajärgsest (linna) juhtimispraktikast ja selle
  tagajärgedest, sealhulgas Narva vanalinnale
  Aili Vester. Eesti Töörahva Kommuuni aastapäevade tähistamisest Narvas
  Ivan Lavrentjev. 1993. aasta Narva autonoomia referendumi unustamisest ja ellu tärkamisest

   

  Artiklid on eesti keeles vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega, 236 lk. Toimetisi on võimalik osta Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Vaata rohkem

  Hind 18.00 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 18. 2017.
  Endised Narva vaalad — kindlus, kaubandus, tööstus

  Merike Ivask. Endised Narva vaalad — kindlus, kaubandus, tööstus. Saateks
  Kaur Alttoa ja Villu Kadakas. Narva pealinnuse idatiiva ehitusloost
  Aleksei Melnov. Narva jälg Viiburi 1710. aasta piiramisel: argielu Narvas 1709. aasta sügisest 1710. aasta
  kevadeni
  Vadim Svjatkovski. Narva kaubanduskorralduse kujunemine 18. sajandi esimesel poolel
  Katri Raik. Nathaniel Wraxalli Narva ja selle inimesed
  Irina Solodova. Ludwig Johann Knoop — „Vene ja Eesti Rockefeller“
  Maie Pihlamägi. Lõnga ja riide värvimistöökojast tekstiilitööstuse suurettevõtteks: AS Vill tegevus aastail
  1921–1944
  Henry Kuningas ja Madis Tuuder. Uraanist Jukuni: masinatehas „Baltijets“ Narvas
  Elena Howarth. Kreenholmi kangakujundus kunstnik Natalia Kapajeva 1970.–1980. aastate tööde näitel

   

  Artiklid on eesti keeles vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega, 236 lk. Toimetisi on võimalik osta Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Vaata rohkem

  Hind 18.00 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 17. 2016.
  Ruum meie ümber

  Merike Ivask. Ruum meie ümber. Saateks
  Külli Kuusik. Narva meedikud 17. sajandi teisel poolel
  Ilja Davõdov. 9-tolline rannamortiir M1877. Ühe Narva linnuse läänehoovis seisva suurtüki lugu
  Peeter Tambu. Intervjuu endise linnaarhitektiga. Peeter Tambu, Narva peaarhitekt 2008–2015
  Merike Ivask. Narva-Jõesuu — supelsaksad südames. Narva Muuseumi ilmuvast raamatust
  Joosep Metslang. Narva-Jõesuu Pantelejevi villa dokumenteerimisest 2014. aasta mõõdistuslaagris
  Estonian VERNADOC

   

  Toomas Paaver. Tagasivaade Narva linnuse arhitektuurivõistlusele
  Aleksei Lipatov. Ivangorodi linnuse ajaloo varajasi lehekülgi. Mõningaid uusi andmeid
  2004. aastal toimunud arheoloogiliste uuringute põhjal
  Irina Mironova. Ivangorodi linnuse ajaloost ja arendustöödest 2007–2013

   

  Artiklid on eesti keeles vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega, 208 lk. Toimetisi on võimalik osta Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Vaata rohkem

  Hind 18.00 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 16. 2015.
  Sõda ja sõjajärgne Narva linnamaastikus

  Merike Ivask. Sõda ja sõjajärgne Narva linnamaastikus. Saateks
  Ragnar Nurk. Erik Dahlbergi Narva bastionide projektist ja selle võimalikest eeskujudest
  Peeter Kaasik. Narva hävituspataljon ja töölispolk 1941. aasta sõjasuvel
  Andres Toode. Kes lõhkus Narva?
  Merike Ivask. P. Magnus Frey ja tema meenutused Narva sõjavangilaagritest
  P. Magnus Frey. P. Magnus Frey mälestused Narva sõjavangilaagritest raamatust „Ja nii saabus lõpp.
  Minu elamused nõukogude sõjavangilaagrites“
  Fredi Tomps. Meenutusi ajaloolisest Narvast, linna hävingust ja uuestisünnist aastatel 1938–2008
  Henry Kuningas. Hiilgava tuleviku poole. Stalinistlikud utoopialinnad põlevkivibasseinis
  Madis Tuuder. Ehitatud ja ehitamata stalinismiajastu Narva

   

  Artiklid on eesti keeles vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega, 316 lk. Toimetisi on võimalik osta Narva
  Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Vaata rohkem

  Hind 18 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEM. TOIMETISED 15. 2014.
  Piir ja jõgi ― piirijõgi. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost

  Merike Ivask. Piir ja jõgi ― piirijõgi. Saateks
  Andres Soome. Narva jõgi strateegilise tõkkena
  Ragnar Nurk. Narva itaaliapärased bastionid Euroopa fortifikatsiooni-ajaloo taustal
  Aleksei Melnov. „Väikese jääaja” mõju Ingeri- ja Liivimaa sõjaväljadele Põhjasõja aastatel 1700‒1704
  Marge Rennit. Narva ja Ivangorod: linnad kahe maailma piiril. 18. ja 19. sajandi reisikirjanduse põhjal
  Meelis Ivask. Eesti piirivalve ülesanded 1939. aasta kattekavas
  Marina Kuvaitseva. Talvise ja suvise pööripäeva kombestiku ühisjooned eesti ja vene rahvakultuuris
  Tarmo Pikner, Merilyn Metsar ja Hannes Palang. Hajutatud linnamaastik: aiamaaga seonduvad praktikad
  Narvas
  Merike Ivask. Näitus „Piirijõgi”. Narva linnuse uue püsiekspositsiooni ettevalmistamisest

   

  Artiklid on eesti keeles vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega, 270 lk. Toimetisi on võimalik osta Narva
  Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Vaata rohkem

  Hind 18 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 14. 2013.
  Ajalehest Uraanitehaseni

  Merike Ivask. Ajalehest Uraanitehaseni. Saateks
  Kaarel Vanamölder. Ajalehed Narvas Rootsi aja lõpul
  Madis Tuuder. Narva piirkonna suvitusasulatest. Sillamäe, Meriküla ja Udria-Mummassaare
  Uno-Jüri Oitsar. Narva spordielu kuni 1944. aastani
  Robert Treufeldt. Vana ja uus kindlustamissuuna vahetamisel. Eesti Vabariigi kirdepiiri kindlustamine
  muutunud olukorras 1919–1923
  Aili Vester. Narva Muuseumi ajaloost aastail 1940–1953

  Karin Taidre. Venemaale evakueeritud Narva Muuseumi eksponaatide tagastamisloost. Kommentaar
  Mihhail Voronovi kirjale
  Peeter Kaasik. Kombinaat nr 7 rajamine ja selle juures tegutsenud tööüksused peale Teist maailmasõda
  Vaino Kallas. Mälestused. Meid toodi Siberist Sillamäe tehast ehitama

   

  Artiklid on eesti keeles vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega, 236 lk. Toimetisi on võimalik osta Narva
  Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Vaata rohkem

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 13. 2012.
  Special Issue of the International Conference “History of the Baltic Sea Region Via Local History”.

  Merike Ivask. Saateks
  Anastassia Sokolova; Anželika Shticalov. Kuidas hakkama saada projektipõhises maailmas. Narva
  muuseumi kogemus
  Gunta Zakite. Turaida muuseum-kaitseala: võimalused ja turundus
  Talis Pumpurinsh. Muuseumi ekspositsiooni “Cesis – Läti ajaloo sümbol” loomine: võimalused ja
  väljakutsed
  Joanna Kurth. Turu linnus turismiobjektina. Näituse uuendamine ja tootearendus reaalsetes tingimustes.
  Ootused ja ajalooline teadmine
  Janus Møller Jensen. Nyborgi linnus ja linn maailmapärandina. Kuidas ajalugu tähele panna
  Uve Poom & Sandra Vokk. Läänemere ajaloohariduse edendamine noorte hulgas – kuidas ja miks?
  Marco Houtzager. Hollandi rannajoon kaardil. Kuidas suurendada piirkonna tuntust ja majanduslikku
  väärtust
  Bernadette Woerdman. Ajaloolise müüriga linn – piirangust vaatamisväärtuseks. Kuidas kasutada ajalugu
  müügiargumendina
  Margaret & Bernard Shaw. Berwick-upon-Tweedi müürid, kindlus ja sillad
  Jürgen M. Werobèl de La Rochelle. Linnused ekvaatori lähedal: vähetuntud näiteid Läänemere piirkonna
  kohalolekust Guinea rannikul. Euroopa reliikviad Aafrikas

   

  Toimetised on inglise keeles; eesti- ja venekeelsete kokkuvõtetega. 290 lk

  Vaata rohkem

  Tasuta. Kogus on piiratud.

  NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 12. 2012.
  Märgilised mälestised. Uurimusi narva piirkonna ajaloost.

  Merike Ivask ja Aivar Kriiska. Märgilised mälestised. Saateks
  Aivar Kriiska ja Kerkko Nordqvist. Arheoloogilised väljakaevamised Narva-Jõesuu IIa neoliitilisel
  asulakohal 2010. aastal
  Aivar Kriiska ja Sergei Kuzminõh. Pronksist nooleots Permiskülast
  Kaur Alttoa. Märkmeid Vasknarva ordulinnusest
  Liina Maldre. Loomaluud Narvast Suur tänav 22-26
  Aivar Kriiska ja Rivo Bernotas. Salvkaev Narva ajaloolises börsihoones
  Jekaterina Štšogoleva. Kaks berdõšši Ida-Virumaalt ja Ingerimaalt
  Marina Kuvaitseva. Eesti vanausuliste laulukultuur 20. sajandil: aastatel 1999-2010 Peipsi läänerannikul
  toimunud välitööde tulemused
  Vadim Bulatnikov. Nõukogude ajastu ausambad Narvas 1945-1960
  Toimetised on eesti keeles, vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega.

   

  202 lk. Toimetisi on võimalik osta
  Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Vaata rohkem

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 11. 2011.
  Maakonnas, linnas ja muuseumis uurimusi Narva ajaloost.

  Merike Ivask. Saateks
  Tõnis Taavert. Muinsuskaitsest Ida-Virumaa võtmes
  Kaur Alttoa. Kaks ekskurssi keskaegse Narva ehituslukku. Linnamüür ja linnakirik
  Andres Toode. Narva bastionide ekspositsiooni kontseptsiooni väljatöötamine
  Peeter Tambu. Narva Vanalinna osaüldplaneeringu koostamisest 2008-2011
  Svetlana Andrejeva. 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse vaatepostkaardid Narva Muuseumi kogus
  Aili Vester. Christoph Brendeken ja Narva Muuseumi vanim trükis
  Marina Kuvaitseva. Peipsi lääneranniku vanausuliste toidukultuur
  Tatjana Klimina. Narva Muuseumi graafikakogu kuni 1943
  Elena Sokhrannova. Neli maali Narva Muuseumi kunstikogust
  Karin Taidre. Analüüsides töökogemust: kunstigalerii kui muuseumiuniversum
  Merike Ivask. Narva Muuseumi kunstigalerii – 20
  Toimetised on eesti keeles, vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega.

   

  306. lk Toimetisi on võimalik osta
  Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.
  Hind 8 EUR. Postiga tellimisel lisanduvad postikulud.

  Vaata rohkem

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 10. 2010.
  Mineviku pärand tänases päevas. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost

  Aivar Kriiska ja Merike Ivask. Saateks
  Aivar Kriiska & Kerkko Nordqvist. Narva-Jõesuu 2009. aasta arheoloogiliste välitööde tulemused
  Kristi Tasuja. Äärejooni Narva linnaehitusele 13.-20. sajandini Suur tn 22-24 välja kaevatud
  hoonejäänuste võrdleva analüüsi alusel
  Kaur Alttoa. Narva linnuse kujunemisloost 1984.-1987. aastate uurimistööde andmeil
  Andreas Allik. Narva Suur tn 22-26 kaevandist leitud tornkahli näitel barokk stiilis ahjutornist
  Sten Berglund. Narva Suur tn 22 ja 24 kodanikemajade ning ajaloolise börsihoone alal 2004.-2005. ja
  2009. aastal toimunud arheoloogilistel väljakaevamistel kogutud kesk- ja uusaegsed kauba plommid
  Galina Sinjakova ja Merike Ivask. Narva rootsi-soome kogudus
  Arved Luts. Kalapüügikohtadest Narva jõel
  Robert Treufeldt. Eesti Vabariigi kirdepiiri kindlusehitised 1919-1939
  Merike Ivask. Narva Muuseum aastatel 2004-2009
  Toimetised on eesti keeles, vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega.

   

  222 lk. Toimetisi on võimalik osta
  Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.
  Hind 8 EUR. Postiga tellimisel lisanduvad postikulud.

  Vaata rohkem

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 9. 2009.
  Linnas ja muuseumis. Uurimusi Narva ajaloost.

  Merike Ivask. Saateks
  Tatjana Klimina. Narva muuseumi ajaloost 1863-1950
  Galina Smirnova. Narva muuseumi keraamikakogu kujunemise ajaloost
  Svetlana Andrejeva. 17. sajandi kivihoonete arhitektuuridetailid Narva muuseumis
  Galina Sinjakova. Narva linnuse Läänehoovis asuvad kirikukellad
  Vadim Bulatnikov. 1904. aasta Narva medal
  Elena Sokhrannova. Kunst Kreenholmi kangastel
  Aili Vester. Kõik ühiselt võitlusse joomise vastu. Karskusliikumine Narvas 1890-1917
  Andres Toode. Südalinnast ääremaaks: ehitustegevus Narva vanalinna piirkonnas sõjajärgsest ajast kuni
  tänapäevani
  Merike Ivask, Andres Toode. Kontseptsiooninäituse koostamine. Materjali kogumine näituse “Vabadus
  algab iseendast” näitel
  Toimetised on eesti keeles, vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega.

   

  221 lk. Toimetisi on võimalik osta
  Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Vaata rohkem

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 8. 2008.
  Maal, linnas ja linnuses. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost.

  Aivar Kriiska, Merike Ivask. Saateks
  Aivar Kriiska, Marilin Rappu. Riigiküla II asulakoha 2006.-2007. aasta arheoloogiliste päästekaevamiste
  tulemused
  Anti Selart. Narva ime 1558. aastal
  Aivar Kriiska. Narva savipiibud I
  Aivar Kriiska, Enn Küng. Tubakakaubandus ja savipiibud Narvas 17.-18. sajandil
  Merike Ivask. Narva Muuseumi arheoloogiakogu kujunemine
  Toimetised on eesti keeles, vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega.

   

  152 lk. Toimetisi on võimalik osta
  Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Vaata rohkem

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUM. TOIMETISED 7. 2007.
  Muuseum muuseumis. Artikleid museoloogia vallast

  2007. aasta septembris Narva Muuseumis toimunud X Eesti muuseumide festivalile pühendatud toimetised museoloogia ja Narva Muuseumi ajaloo teemadel. Museoloogia alane teoreetiline artikkel museaalsetest ideaalmaastikest ehk muuseumiekspositsioonide tüpologiseerimise võimalustest ja valikutest on valminud museoloog Mariann Raisma (Eesti Ajaloomuuseum) sulest. Näituste tegemise praktilist külge ja museaalide kasutamisvõimalusi ja säilitusvajadusi selgitab peavarahoidja Riina Reinvelt (Eesti Rahva Muuseum) ning näitustele järgneva pedagoogilise töö nüansse analüüsib giid- metoodik Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum). Eesti muuseumitöötajate töid ja tegevusi Eesti muuseumide festivali raames ning Narva festivali ajaloost kirjutab aga Merike Ivask (Narva Muuseum). Kajastamata ei jää ka Narva Muuseumi ekspositsioonialane töö. Kauaaegne muuseumi töötaja Aili Vester kirjutab pärast Teist maailmasõda toimunud ekspositsioonide tegemisest Narva linnusesse, sealhulgas ka esimestest ekspositsioonidest linnuse õuel asunud kasarmuhoones. Näituste kuraator Kalev Saar on koostanud ekspositsiooniajaloo artikli täienduseks nimekirja aastatel 1997-2006 Narva linnuses eksponeeritud näitustest, mis annab hea ülevaate Narva Muuseumi näitusealasest tegevusest ning suhetest teiste muuseumite, raamatukogude ja arhiividega, erinevate riikide saatkondade ja kultuuriinstituutidega ning kunstnike ja fotograafidega. Lisaks museoloogilisele tööle on kaante vahel ka Svetlana Andrejeva muuseumimaterjalidele põhinev artikkel, mis analüüsib läbi sajandite Narva tänavavõrgu kujunemist ja toponüümikat.

   

  Vaatamata sellele, et toimetistes kajastatakse eelkõige muuseumitöötajaid erutavaid ja huvitavaid probleeme, jätkub siin lugemist ka ajalooarmastajatele ja eriti Narva ajaloo huvilistele. Seda enam, et iga ajaloohuviline on potentsiaalne muuseumisõber, kes on külastanud erinevaid muuseume ja näitusi ning küllap huvitub näituste tegemise ja nende interpreteerimise köögipoolest.

   

  128 lk. Toimetisi on võimalik osta Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Vaata rohkem

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUM. TOIMETUSED 6. 2006.
  Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost

  2004.-2005. aastal toimusid Narvas arheoloogilised välitööd, millest mahukamad olid väljakaevamised vanalinnas kruntidel Suur tn 22-26. Need on seni kõige suuremad väliuuringud kogu Narvas ja ühed viimaste aastate mastaapsemad väljakaevamised kogu Eestis. Tööde põhjuseks oli kavandatava Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoone vundamendisüvendi rajamine arheoloogilisele mälestisele. “Eesti Vabariigi Muinsuskaitse seaduse” kohaselt peavad uusehitistele ette jäävatel muististel olema läbi viidud tänapäevasel tasemel uurimistööd. Narva Suure tänava uurimistöös on osalenud paljud teadlased, kelle tegevuse tulemusel on avaldamisküpseks saanud kruntide ehituslugu (Aivar Kriiska ja Mari Lõhmus, Tartu Ülikool), materjalid sealt saadud nahkleidude (Krista Sarv, Eesti Ajaloomuuseum), leitud tekstiilide (Riina Rammo, Tartu Ülikool), müntide (Ivar Leimus, Eesti Ajaloomuuseum), keskaegse keraamika (Arvi Haak, Tartu Linnamuuseum ja Aivar Kriiska) ning ahjupottide ja kahlite kohta (Aldur Vunk, Pärnu Muuseum). Materiaalse kultuuri andmestikku rikastab uurimus Narva Börsihoone ehitamisest ja selle tähendusest 17. sajandi lõpus (Enn Küng, Tartu Ülikool). Lisaks Suure tänava materjalidele on kogumikus ka kolm “võõrleegionäri”: artiklid Narva Joaoru pronksiaja kindlustatud asulakoha keraamika uutest dateeringutest (Aivar Kriiska, Tartu Ülikool ja Mika Lavento, Helsingi Ülikool), Narva linnuse kaevamiste tulemustest (Aivar Kriiska) ning Ivangorodi elanikest 17. sajandil (Enn Küng). Eesmärgiks ikka mitmekülgsem teadmine Narva piirkonna ajaloost.

   

  174 lk. Toimetisi on võimalik osta Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Vaata rohkem

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUMI TOIMETISED 5. 2005.

  Konverentsikogumik “Linna asutamine, esmamainimine, inimtegevuse jäljed” annab ülevaate linnaelanike varasest linnaasustusest, Viljandi, Pärnu, Tartu ja Narva linnade kujunemisest ja linnaõigusest ning püüab vastata küsimusele – Miks pidada linna, eriti Narva sünnipäevaks? Toimetised on eesti keeles, vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega.

   

  78 lk. Toimetisi on võimalik osta Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUMI TOIMETISED 4. 2005.

  Konverentsikogumik “Linna asutamine, esmamainimine, inimtegevuse jäljed” annab ülevaate linnaelanike varasest linnaasustusest, Viljandi, Pärnu, Tartu ja Narva linnade kujunemisest ja linnaõigusest ning püüab vastata küsimusele – Miks pidada linna, eriti Narva sünnipäevaks?

   

  Toimetised on eesti keeles, vene- ja inglisekeelsete kokkuvõtetega. 78 lk. Toimetisi on võimalik osta
  Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUMI KOGUMIK. NARVA 2000.

  Kogumik tutvustab lugejale Narva Muuseumi loomise tähtsamaid etappe, annab demograafilise ülevaate
  linna ajaloost, Narva Uspenski kirikukoguduse ja Narva Eesti Õigeusu kirikukoguduse tegevusest. Antud kogumikest saame teada huvitavatest episooditest Narva Meesgümnaasiumi algperioodist, heategevusega seotud ettevõtmistest meie linnas ja Peetri I maja sõjalistest eksponaatidest.

   

  Kogumik on venekeelne koos eestikeelsete kokkuvõtetega. 266 lk. Toimetisi on võimalik osta Narva
  Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

  NARVA MUUSEUMI ARTIKLITE KOGUMIK. NARVA 1999.

  Antud kogumik koosneb artiklitest, milles käsitletakse Narva Linnavalitsuse tegevust. Lisaks sellele antakse edasi teavet Narva Muusika Seltsist, Narva Pühakolmainsuse kirikukoguduse ja Znamenski kirikukoguduse tööst. Saame ülevaate ka Püha-Vladimiri vennaskonna liikumisest. Lugejal on võimalik lugeda Narvas ja selle lähiümbruses asuvatest mälestusmärkidest, mida on püstitatud Põhjasõjaaegsete sündmuste jäädvustamiseks. Informatsiooni saab ajaloohuviline Narva esimesest laulupeost ja naiste haridusprobleemidest XIX sajandi lõpupoolel ja XX sajandi alguses. Kogumik on venekeelne koos eestikeelsete kokkuvõtetega.

   

  193 lk. Toimetisi on võimalik osta Narva Muuseumi muuseumipoest või tellida aadressil info@narvamuuseum.ee.

  Hind 8 EUR. (Postiga tellimisel lisanduvad postikulud).

 • KREENHOLM

  Merike Ivask, Madis Tuuder, Svetlana Andrejeva, Irina Solodova

  Kreenholm

  Кренгольм

  Kujundanud Tarmo Käärik

  392 lk, kõva köide

  Formaat 200×240

  ISBN 978-9949-9407-9-0

  150 aastat oli puuvill Kreenholmi kangelane — tööandja paljudele inimestele. Raamatust saame teada, miks see kauge maa taim kohtus siinsete Narva koskede vetevooga. Räägime puuvillast ja selle töötlemisest ning koskedest, mis olid eelduseks puuvillatööstuse rajamiseks. Seejärel peatume manufaktuuri ajalool, selle rajamisest kuni tänapäevani välja. Kõige mahukam peatükk käsitleb tsaariaegse suurtööstuse rajamist ning tööstushoonete, elamute ja teiste manufaktuuri toimimiseks vajalike hoonete, mis tänapäevaks on muutunud säilitamisväärseks arhitektuuriväärtuseks, ehitamist. Räägime ka tööliste elu- ja töötingimustest ning käsitlemata ei jää Kreenholmi streigid ega ka raske töö tulemusena saavutatud auhinnad. Peatükis „Ühest sõjast teiseni“ käsitleme kahe maailmasõja mõjusid manufaktuurile ning sinna vahele jäänud uusi turge otsivat Eesti Vabariigi aegset tööstust. Sellele järgneb peatükk nõukogudeaegsest tööstuse sõjapurustustest ülesehitamisest ja tööliselust, mille lõpetab Nõukogude Liidu lagunemine ja majanduskriisis uusi võimalusi otsiva tööstuse hääbumine. Raamatu lõpetab väike pilk tulevikku.

  Puuvillamanufaktuuri lugu aitavad ilmestada üle 180 illustratsiooni. Raamat on eesti, vene ja inglise keeles.

  Vaata rohkem

  Hind 15 EUR

  Narva-Jõesuu ― supelsaksad südames

  Merike Ivask, Madis Tuuder, Svetlana Andrejeva
  Narva-Jõesuu ― supelsaksad südames
  К отдыхающим со всем сердцем ― Нарва-Йыэсуу
  Narva-Jõesuu ― Heart and Soul to Holidayers
  Kujundanud Tarmo Käärik
  328 lk, kõva köide
  Formaat 200×240 mm
  ISBN 978-9949-9407-2-1

  Läänemere ümbruse ilusate puhkekohtade hulgas on juba ammu tuntud Narva laht ja siinne mererand. Suvitajaid meelitavad maaliline Virumaa rannik, laiad ja madalad liivarannad ning osoonirikkad männimetsad. Kalurikülast kuurordi rajamise mõte kuulub kunagisele Narva linnapeale Adolph Hahnile. Tema soovitusel otsustas Narva linnavolikogu rentida maatüki Hungerburgi ja Šmetske küla vahel ning moodustati vabatahtlik kuurordi heakorrastuskomisjon.

  Narva-Jõesuu asula planeering oli omas ajas novaatorlik, sest Inglismaal ja Saksamaal sai aedlinna idee laiema kõlapinna palju hiljem. Looduslikku keskkonda peaaegu muutmata rajati avarate kruntidega rohelusse uppuvaid villasid ja asula keskmesse jäeti looduslikud pargid.

  19. sajandi lõpuks välja kujunenud raamidesse on Narva-Jõesuu üldjoontes jäänud tänaseni. Kuigi enamik 19. ja 20. sajandi ehituskunsti šedöövreid hävis Teise maailmasõja ajal või pärast seda, on tänavastruktuur peaaegu terviklikult säilinud. Asula planeeringus toimusid suuremad muutused nõukogude ajal, kui senist krundi- ja tänavastruktuuri eirates hakati rajama mitmekorruselisi sektsioonelamuid. Kuurortlinna kujunemislugu, suvituskultuuri ja supelsakst varju jäävat elu aitavad ilmestada üle 160 foto.

  Kahjuks on trükises jäänud nimetamata raamatu vahelehtede fotode autor Natalja Pessotšinskaja. Vabandame.

  Vaata rohkem

  Hind 25 EUR

  Narva – kuninganna Kristiina kroonijuveel

  Merike Ivask, Svetlana Andrejeva
  Kujundanud Andres Tali
  240 lk, kõva köide
  Formaat 200 x 240
  ISBN 978-9949-27-730-8

  Praegu suuruselt 3. Eesti linn on olnud läbi aegade rahvusvaheline kindlus-, sadama-, kaubandus- ja tööstuslinn, mille vallutamiseks on erinevatel aegadel lahinguid pidanud Taani ja Saksa ordud ning Rootsi ja Venemaa väed. 17. saj Narva olnud ilusaimaid, mida toonane Põhja-Euroopa tundis. Baroksest Narvast on kirjutatud: „Kuninganna Kristiina aegadest alates kutsuti Narvat krooni kalliskiviks, kus võis ennast korrakski kujutleda kusagile kaugele, caput mundi tänavatele Rooma. Näis, et päike linna kohal ei looju kunagi.“ Teine maailmasõda käis Narvast üle kaks korda, 1941. ja 1944. aastal. Märtsipommitamine, 6. ja 7. märtsil 1944. aastal, purustas barokse linnasüdame. Hilisem restaureerimiskõlblike hoonete kokkulükkamine ning nende asemele vabaplaneeringulise uuslinna rajamine nõukogude ajal on üldtuntud ja pakub sagedast kõneainet tänaseni. Nii jutustavadki selle raamatu rohkem kui 200 Narva Muuseumi kogust pärinevat fotot meile loo Narva linna eripalgelisest minevikust.

  Vaata rohkem

  Hind 14.00 EUR

  Eesti vanausuliste vaimulikud värsid ja lemmiklaulud.
  Narva 2012. 120 lk.

  Lauliku koostas – Marina Kuvaitseva on Narva Muuseumi teadur-folklorist.See on Eesti teine vanausuliste rahvalaulude kogumik, mille aines on kogutud Peipsi läänekaldal elavate vanausuliste juurde toimunud folkloori- ja etnograafia-alastel välitöödel. Viimased toimusid Narva Muuseumi poolt aastatel 2008-2010. Esindatud on vaimulikud värsid, laste-, sõduri-, ringmängu ja tantsulaulud, linnaballaadid ja romansid.Neile lõi neumakirja Peterburi Nevski Vanausuliste Koguduse vanem Vladimir Šamarin.Lauliku illustratsioonid on valminud primitiivses joonistusstiilis (lubok) Pavel Varunini poolt, kes on Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu juhatuse esimees ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu juhatuse esimees.

  Vaata rohkem

  Hind 7.50 EUR

  Kuldsed väravad.

  Eesti ja vene rahvamängud Narva. 2013

  Plaadil on esitatud paari kaupa sarnaste reeglitega eesti ja vene rahvalikud ringmängud, mis näitavad kahe kultuuri sarnasusi. Nende mängude juures kattub ka mängimiseks sobilik aastaaeg.Väljaandes on eesti mängud esitletud eesti keeles ning vene mängud vene keeles.

  DVD
  Eesti rahvamänge esitavad Narva Eesti gümnaasiumi kolmanda klassi õpilased.Muusikaõpetaja: Irina VorobjovaVene rahvamänge esitab laste folklooriansambel Guselki, Narva Kulruurimaja Rugodiv.Bajaan: Valentin Terentjev. Juhendaja: Nadežda Moskaljova.

  CD
  Eesti ja vene rahvamängude laule esitavad folklooriansambel Suprjadki liikmed. Jihendaja: Marina Kuvaitseva

  Vaata rohkem

  Hind 10 EUR

  Rahvamänge läbi aastaringi. Narva 2012.

  Raamatu koostajaks on Narva Muuseumi teadur-folklorist Marina Kuvaitseva. Rahvamängud kätkevad endas informatsiooni, mis pakub ettekujutust meie esivanemate argielust, eluviisist, tööst ja maailmavaatest. Mängud olid rahvapühade ja -kommete vältimatu osa. Raamatu eesmärk on näidata eesti ja vene rahvakultuuri sarnasusi läbi rahvamängude. Raamatus on väljas praktiliselt ühesuguste reeglite ja päris tihti ka ühesuguste nimetustega mängud. Väljaandes on lihtsad ja kergesti arusaadavad mängud, mis ei nõua erioskusi ega mingisugust inventari peale kõige lihtsama. Praktiliselt kõiki mänge võib mängida lastega alates 5. eluaastast.

  Vaata rohkem

  Hind 5 EUR

  Narva Muuseumi relvakogu. Narva, 2010.

  Raamatus on esitletud Narva Muuseumi relvakogu 100 eset. Alajaotustes on esemed järjestatud kronoloogiliselt.
  Esitletud on kaitserelvad, külmrelvad, tulirelvad, Idamaade relvad jne. Kataloogi koostaja on Narva Muuseumi teadur Vadim Bulatnikov.

  Hind 25 EUR 

  Narva Muuseumi kunstikogu kataloog. Maalikogu kuni 1940. Narva 2006. 200 lk.

  Koostaja Marina Tšudinova. Kataloog sisaldab täieliku nimekirja Narva Muuseumi maalidest, mis on muuseumisse jõudnud enne 1940. aastat. Kataloog koosneb kahest osast. Esimeses osas on värvitahvitel eksponeeritud kunstikogu väärtuslikumad teosed. Teine osa on kunstikogu täielik kataloog koos olulisemate andmetega.

  Kataloog on eesti-, vene- ja inglisekeelne.

  Hind 25 EUR 

  Kallaste vanausuliste lemmiklaulud. Narva 2008. 80 lk.

  Eesti esimene vanausuliste rahvalaulude kogumik, kuhu on koondatud Narva Muuseumi poolt Kallastele korraldatud välitööde materjalid. Esindatud on vaimulikud värsid, hälli-, pulma- ja ringmängu laulud, linnaballaadid ja romansid. Kõik laulud on noodistatud ning laulikut ilmestavad Pavel Varunini loodud primitiivses stiilis joonistused. Lauliku koostas Marina Kuvaitseva.

  Hind 7 EUR 

  Zastolitsa. Eesti vanausuliste köök. Tartu, 2010. 320 lk.

  Raamatu autor – Marina Kuvaitseva on Narva Muuseumi teadur-folklorist. Raamatus “Zastolitsa. Eesti vanausuliste köök” antakse ülevaade vanausuliste peo- ja igapäevaköögist ning kalendri- (Jõulud, Lihavõtted) ja peretähtpäevade (ristsed, pulmad, matused) toitumistavadest. Raamatus on kasutatud Narva Muuseumi 1999 – 2008 ekspeditsioonidel (Mustvee, Raja, Kikita, Tiheda, Kallaste, Kolkja, Varnja) kogutud materjale vanausuliste meenutustest.
  Toimetise kunstiline vormistus on teostatud käsikirja- ja vanatrükiraamatu ning lihtrahvaraamatu traditsioonides. Kujundas Pavel Varunin – Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendamisühingu esimees.

  Vaata rohkem

  Hind 13 EUR

  Medalid. Narva, 1999. 77 lk.

  Sissejuhatava artikli autor ja koostaja on Narva Muuseumi teadur Vadim Bulatnikov. Kataloog tutvustab mõningaid eksponaate Narva Muuseumi faleristika kollektsioonist. Põhiliselt on need mälestusmedalid, mis on pärit 17., 19. ja 20. sajandi algusest. Suur osa neist on seotud Venemaa võiduga Põhjasõjas. Kataloog on eesti-, vene- ja inglisekeelne.

  Hind 6 EUR

Ole meie tegemistega kursis!

Shopping Basket