Īsumā

Ziemeļu pagalms ir Narvas Muzeja mēģinājums atdzīvināt vēsturi, precīzāk, agrīnos Jaunos laikus jeb periodu, kuru, pateicoties tā laika lielvarai, Baltijas jūras valstīs pazīst kā Zviedru laikus. Ziemeļigaunijā un Narvā šis laiks turpinājās no 1581.gada līdz 1704.gadam. Šobrīd Ziemeļu pagalmā darbojas amatnieku darbnīcas, naudas mijējs un sezonas laikā arī tirgus, taču gara acīm šeit redzam veselu agrīno Jauno laiku pilsētas kvartālu ar visu tam piedienošo – mājām un tajās dzīvojošiem ļaudīm, viss rekonstruēts tik autentiski, cik vien mūsdienās tas iespējams.
Vēlamies, lai apmekltājs, kas ieradies Ziemeļu pagalmā aplūkot notiekošo, vienā mirklī nokļūtu laikā pirms 300-400 gadiem, pašā vēstutres centrā. Šeit darbojas ļaudis, kas pazīst pasauli tādu, kāda tā bija tolaik, kuriem mugurā ir tā laika apģērbs, un kuri dzīvo un strādā telpās, kas ir ierīkotas tā, kā tās būtu varējušas izskatīties 17.gadsimtā. Vēlamies, lai Ziemeļu pagalms būtu kā īpašs ekskursiju autobuss, kas pārvietojas nevis telpā, bet gan laikā. Ja tas šobrīd vēl līdz galam nav realizēts, tad mēs ticam, ka ar Jūsu palīdzību šis sapnis kādreiz tiks piepildīts.