Pakalpojumi

Ekskursijas

Narvas bastioni

Cenas: 50 eur

Ziemeļu kara pieminekļi un piemiņas vietas

Ekskursija pa slavenākajām Ziemeļu kara 1700. un 1704.gada kauju vietām.
Ekskursijas garums 1,5 stunda.
Cenas: 25 eur