Lyhyesti

Olemme päättäneet muokata Põhjaõusta eli pohjoispihasta 1600-luvun elämänmenoa kuvaavan alueen. Olemme suunnitelleet rakennettavan tänne myöhäistä keskiaikaa edustavan kaupungin korttelin taloineen, asukkaineen ja heidän arkipäiväisine askareineen. Jotta jokainen Põhjaõuen vieras kokisi hetkessä siirtyneensä ajassa 300–400 vuotta taaksepäin. Uskomme, että teidän avullanne tämä unelma toteutuu.
Põhjaõuessa toimivat tällä hetkellä neljä historiallista käsityöläisten työpajaa ja apteekki, palveluitaan tarjoaa rahanvaihtaja. Kesäisin vierailevat meidän pihalla kiertävät käsityöläiset, jotka esittelevät ja opettavat omia taitojaan kaikille halukkaille.
Põhjaõuen asukkaat elävät 1600-luvulla ja sen aikaisen elämänmenon mukaan. Aivan kuten vuosisatoja sitten, heidän elämäänsä säätävät kansallinen ja kirkkokalenteri, niiden merkkipäivät ja juhlapyhät, niihin liittyvät uskomukset ja tavat. Kysykää ja kuunnelkaa, mitä Põhjaõuen asukkailla on kerrottavana omasta maailmastaan ja elämästään siinä!