Tööpakkumised

SA Narva Muuseum on pidevalt arenev ja paljude võimalustega koht Euroopa idapiiril, kus minevik kohtub tulevikuga ning erinevad kultuurid sulavad kokku ühtseks tervikuks. Elamused ootavad sind!

SIHTASUTUS NARVA MUUSEUM OTSIB KVALITEEDIJUHTI

Narva Muuseum ootab oma meeskonda entusiastlikku ja sisemiselt motiveeritud kvaliteedijuhti, kes oskab tegutseda iseseisvalt, püstitada eesmärke, algatada muudatusi ning viia neid järjepidevalt ellu.

Kui Sa ei karda uusi väljakutseid ning oled tulvil pealehakkamist ja järjekindlust, siis on see töö just Sinu jaoks!

Kandidaadi tööülesanneteks on:

 • muuseumi kvaliteedipoliitika kaasajastamine ja elluviimine

 • muuseumi arengukava koostamine

 • ettepanekute väljatöötamine tööprotsesside parandamiseks

 • protsessidest kinnipidamise jälgimine ja vastavate aruannete koostamine

 • külastajate ja klientide rahulolu uuringute läbiviimine ning tagasisidestamine

 • muuseumi teenuste ja üldise kvaliteedi monitoorimine


Kandidaadilt eeldame:

 • väga head analüüsivõimet

 • süsteemsust, korrektsust ja täpsust

 • head suhtlemis- ja argumenteerimisoskust

 • heal tasemel suulist ja kirjalikku väljendusoskust eesti, vene ja soovitavalt inglise keeles

 • personalialaseid teadmisi

 • soovitavalt töökogemuse omamist vähemalt 2 aastat arendus- ja/või kvaliteedijuhtimise valdkonnas
   

Meie pakume:

 • rõõmsameelset, asjatundlikku ja loovat õhkkonda

 • uusi huvitavaid väljakutseid ning võimalust panustada oma valdkonnas muuseumi arengusse

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd

 • enesetäiendamisvõimalust

 • toetavaid kolleege ning tööd uuendusmeelses ja pidevalt arenevas muuseumis

 • konkurentsivõimelist töötasu
   

Tööle tuleb asuda jaanuarist 2019.

CV ja motivatsioonikirja palume saata aadressile: kantselei@narvamuuseum.ee

7. detsembriks 2018. Küsimustele vastame sama e-maili kaudu ja telefoni teel: 359 9241.

Valitud kandidaatidega korraldatakse intervjuud.