Tööpakkumised

SA Narva Muuseum on pidevalt arenev ja paljude võimalustega koht Euroopa idapiiril, kus minevik kohtub tulevikuga ning erinevad kultuurid sulavad kokku ühtseks tervikuks. Elamused ootavad sind!

 

SIHTASUTUS NARVA MUUSEUM OTSIB TEADUSJUHTI

Narva Muuseum ootab oma meeskonda inimest, kelle ülesandeks on muuseumi teadus- ja kogumistegevuse juhtimine, uute ekspositsioonide ettevalmistamine ja Narva Muuseumi ajalookeskuse Põhjaõue sisuline eestvedamine.

Kui Sa ei karda uusi väljakutseid ja tööd mitmekeelses kollektiivis ning omad pealehakkamist ja järjekindlust muuseumi teaduspõhiseks arendamiseks eesootavatel aastatel, siis on see töö just Sinu jaoks!

Nõudmisteks on kõrgharidus (soovitavalt ajaloo- või etnoloogia vallas), uurimistöö kogemus ning hea suuline ja kirjalik väljendusoskus eesti keeles, kasuks tuleb vene keele ja teiste võõrkeelte valdamine.

Omalt poolt pakume toetavaid kolleege ning tööd uuendusmeelses ja pidevalt arenevas muuseumis, rõõmsameelset, asjatundlikku ja loovat õhkkonda, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, konkurentsivõimelist töötasu ja arenemisvõimalusi ühes Eesti suuremas muuseumis ja põnevaid väljakutseid ajaloolises keskkonnas!

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.

CV, motivatsioonikirja ja nägemuse teadusosakonna arenguperspektiividest palume saata aadressile: kantselei@narvamuuseum.ee 19. aprilliks 2019. Küsimustele vastame sama e-maili kaudu ja telefoni teel: 359 9241. Valitud kandidaatidega korraldatakse intervjuud.


______________________________

SIHTASUTUS NARVA MUUSEUM OTSIB PROJEKTIJUHTI

Narva Muuseum ootab oma meeskonda entusiastlikku ja sisemiselt motiveeritud projektijuhti, kes oskab tegutseda iseseisvalt, algatada muudatusi ning viia neid järjepidevalt ellu.

Kui Sa ei karda uusi väljakutseid ning oled tulvil pealehakkamist ja järjekindlust, siis on see töö just Sinu jaoks!

Kandidaadi tööülesanneteks on:

 • muuseumi arendusprojektide koordineerimine, juhtimine ja aruandlus

 • koostööprojektide elluviimine

 • taotluste ja aruannete koostamise koordineerimine ja esitamine

 • lisavahendite leidmine muuseumi eelarvesse

 • Euroopa Liidu projektide koordineerimine, juhtimine ja aruandlus

 

Kandidaadilt eeldame:

 • väga head analüüsivõimet ja pingetaluvust

 • süsteemsust, korrektsust ja täpsust

 • head suhtlemis- ja argumenteerimisoskust

 • suulist ja kirjalikku väljendusoskust eesti, vene ja inglise keeles

 • oskust mõelda kastist välja ja nautida uusi väljakutseid

 • suutmist ette võtta ja teostada suuri projekte

 • projektijuhtimise alased teadmised ja kogemused

 • töökogemuse omamist vähemalt 2 aastat projektijuhtimise valdkonnas

 • kogemust Euroopa Liidu projektidega

 • Riigihangete seaduse tundmine ja seaduses orienteerumine
   

Meie pakume:

 • rõõmsameelset, asjatundlikku ja loovat õhkkonda

 • uusi huvitavaid väljakutseid ning võimalust panustada oma valdkonnas muuseumi arengusse

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd

 • enesetäiendamisvõimalust ja mitmekülgset tööd

 • toetavaid kolleege ning tööd uuendusmeelses ja pidevalt arenevas muuseumis

 • konkurentsivõimelist töötasu
   

Tööle tuleb asuda esimesel võimalusel.

CV ja motivatsioonikirja palume saata aadressile: kantselei@narvamuuseum.ee

2. aprilliks 2019. Küsimustele vastame sama e-maili kaudu ja telefoni teel: 359 9241.

Valitud kandidaatidega korraldatakse intervjuud.