Narva Muuseum kuulutab välja hanke "Narva Muuseumi audiogiidi seadmete ostmine»

Narva Muuseum kuulutab välja hanke “Narva Muuseumi audiogiidi seadmete ostmine»

Narva Muuseum kuulutab välja hanke “Narva Muuseumi audiogiidi seadmete ostmine»

1. Hanketeate andmed.
1.1. Narva Muuseum (reg.nr. 75009131) kuulutab välja projekti «Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp/ Est-Rus Fort Tour-2» raames lihthanke “Narva Muuseumi audiogiidi seadmete ostmine“ ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.
1.2. Hanke eest vastutav isik: Anastassia Sokolova, projektijuht, tel: 3599235, faks: 35 99232, e-post: anastassia.sokolova@narvamuuseum.ee.
1.3. Hanke nimetus: Narva Muuseumi audiogiidi seadmete ostmine.
1.4. Rahastamisallikad: Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2007-2013 (www.estlatrus.eu) projekti «Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp/ Est-Rus Fort Tour-2» vahendid.
1.5. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hanke eest vastutava isiku, Anastassia Sokolova poole e-posti aadressil: anastassia.sokolova@narvamuuseum.ee.
1.8. Pakkumused tuleb saata e-posti aadressil: anastassia.sokolova@narvamuuseum.ee hiljemalt 05.09.2012. aastal kell 12.00.