MUUD TRÜKISED


Kreenholm

Merike Ivask, Madis Tuuder, Svetlana Andrejeva, Irina Solodova

Kreenholm

Кренгольм

Kreenholm

Kujundanud Tarmo Käärik

392 lk, kõva köide

Formaat 200×240

ISBN 978-9949-9407-9-0

150 aastat oli puuvill Kreenholmi kangelane — tööandja paljudele inimestele. Raamatust saame teada, miks see kauge maa taim kohtus siinsete Narva koskede vetevooga. Räägime puuvillast ja selle töötlemisest ning koskedest, mis olid eelduseks puuvillatööstuse rajamiseks. Seejärel peatume manufaktuuri ajalool, selle rajamisest kuni tänapäevani välja. Kõige mahukam peatükk käsitleb tsaariaegse suurtööstuse rajamist ning tööstushoonete, elamute ja teiste manufaktuuri toimimiseks vajalike hoonete, mis tänapäevaks on muutunud säilitamisväärseks arhitektuuriväärtuseks, ehitamist. Räägime ka tööliste elu- ja töötingimustest ning käsitlemata ei jää Kreenholmi streigid ega ka raske töö tulemusena saavutatud auhinnad. Peatükis „Ühest sõjast teiseni“ käsitleme kahe maailmasõja mõjusid manufaktuurile ning sinna vahele jäänud uusi turge otsivat Eesti Vabariigi aegset tööstust. Sellele järgneb peatükk nõukogudeaegsest tööstuse sõjapurustustest ülesehitamisest ja tööliselust, mille lõpetab Nõukogude Liidu lagunemine ja majanduskriisis uusi võimalusi otsiva tööstuse hääbumine. Raamatu lõpetab väike pilk tulevikku.

Puuvillamanufaktuuri lugu aitavad ilmestada üle 180 illustratsiooni. Raamat on eesti, vene ja inglise keeles.

Hind: 25 EUR

 

Narva-Jõesuu ― supelsaksad südames

Merike Ivask, Madis Tuuder, Svetlana Andrejeva
Narva-Jõesuu ― supelsaksad südames
К отдыхающим со всем сердцем ― Нарва-Йыэсуу
Narva-Jõesuu ― Heart and Soul to Holidayers
Kujundanud Tarmo Käärik
328 lk, kõva köide
Formaat 200×240 mm
ISBN 978-9949-9407-2-1

Läänemere ümbruse ilusate puhkekohtade hulgas on juba ammu tuntud Narva laht ja siinne mererand. Suvitajaid meelitavad maaliline Virumaa rannik, laiad ja madalad liivarannad ning osoonirikkad männimetsad. Kalurikülast kuurordi rajamise mõte kuulub kunagisele Narva linnapeale Adolph Hahnile. Tema soovitusel otsustas Narva linnavolikogu rentida maatüki Hungerburgi ja Šmetske küla vahel ning moodustati vabatahtlik kuurordi heakorrastuskomisjon.

Narva-Jõesuu asula planeering oli omas ajas novaatorlik, sest Inglismaal ja Saksamaal sai aedlinna idee laiema kõlapinna palju hiljem. Looduslikku keskkonda peaaegu muutmata rajati avarate kruntidega rohelusse uppuvaid villasid ja asula keskmesse jäeti looduslikud pargid.

19. sajandi lõpuks välja kujunenud raamidesse on Narva-Jõesuu üldjoontes jäänud tänaseni. Kuigi enamik 19. ja 20. sajandi ehituskunsti šedöövreid hävis Teise maailmasõja ajal või pärast seda, on tänavastruktuur peaaegu terviklikult säilinud. Asula planeeringus toimusid suuremad muutused nõukogude ajal, kui senist krundi- ja tänavastruktuuri eirates hakati rajama mitmekorruselisi sektsioonelamuid. Kuurortlinna kujunemislugu, suvituskultuuri ja supelsakst varju jäävat elu aitavad ilmestada üle 160 foto.

Kahjuks on trükises jäänud nimetamata raamatu vahelehtede fotode autor Natalja Pessotšinskaja. Vabandame.

Hind: 25 EUR 

 

Narva – kuninganna Kristiina kroonijuveel

Merike Ivask, Svetlana Andrejeva
Kujundanud Andres Tali
240 lk, kõva köide
Formaat 200 x 240
ISBN 978-9949-27-730-8

Praegu suuruselt 3. Eesti linn on olnud läbi aegade rahvusvaheline kindlus-, sadama-, kaubandus- ja tööstuslinn, mille vallutamiseks on erinevatel aegadel lahinguid pidanud Taani ja Saksa ordud ning Rootsi ja Venemaa väed. 17. saj Narva olnud ilusaimaid, mida toonane Põhja-Euroopa tundis. Baroksest Narvast on kirjutatud: „Kuninganna Kristiina aegadest alates kutsuti Narvat krooni kalliskiviks, kus võis ennast korrakski kujutleda kusagile kaugele, caput mundi tänavatele Rooma. Näis, et päike linna kohal ei looju kunagi.“ Teine maailmasõda käis Narvast üle kaks korda, 1941. ja 1944. aastal. Märtsipommitamine, 6. ja 7. märtsil 1944. aastal, purustas barokse linnasüdame. Hilisem restaureerimiskõlblike hoonete kokkulükkamine ning nende asemele vabaplaneeringulise uuslinna rajamine nõukogude ajal on üldtuntud ja pakub sagedast kõneainet tänaseni. Nii jutustavadki selle raamatu rohkem kui 200 Narva Muuseumi kogust pärinevat fotot meile loo Narva linna eripalgelisest minevikust.

Hind: 14 EUR 

 

 

Eesti vanausuliste vaimulikud värsid ja lemmiklaulud.
Narva 2012. 120 lk.
Lauliku koostas – Marina Kuvaitseva on Narva Muuseumi teadur-folklorist.See on Eesti teine vanausuliste rahvalaulude kogumik, mille aines on kogutud Peipsi läänekaldal elavate vanausuliste juurde toimunud folkloori- ja etnograafia-alastel välitöödel. Viimased toimusid Narva Muuseumi poolt aastatel 2008-2010. Esindatud on vaimulikud värsid, laste-, sõduri-, ringmängu ja tantsulaulud, linnaballaadid ja romansid.Neile lõi neumakirja Peterburi Nevski Vanausuliste Koguduse vanem Vladimir Šamarin.Lauliku illustratsioonid on valminud primitiivses joonistusstiilis (lubok) Pavel Varunini poolt, kes on Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu juhatuse esimees ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu juhatuse esimees.

Hind: 7.50 EUR 

 

 

kv

Kuldsed väravad. Eesti ja vene rahvamängud Narva. 2013Plaadil on esitatud paari kaupa sarnaste reeglitega eesti ja vene rahvalikud ringmängud, mis näitavad kahe kultuuri sarnasusi. Nende mängude juures kattub ka mängimiseks sobilik aastaaeg.Väljaandes on eesti mängud esitletud eesti keeles ning vene mängud vene keeles.

DVD
Eesti rahvamänge esitavad Narva Eesti gümnaasiumi kolmanda klassi õpilased.Muusikaõpetaja: Irina VorobjovaVene rahvamänge esitab laste folklooriansambel Guselki, Narva Kulruurimaja Rugodiv.Bajaan: Valentin Terentjev. Juhendaja: Nadežda Moskaljova.

CD
Eesti ja vene rahvamängude laule esitavad folklooriansambel Suprjadki liikmed. Jihendaja: Marina Kuvaitseva
Hind 10 EUR

 

 

 

 

Rahvamänge läbi aastaringi.Narva 2012.

Raamatu koostajaks on Narva Muuseumi teadur-folklorist Marina Kuvaitseva. Rahvamängud kätkevad endas informatsiooni, mis pakub ettekujutust meie esivanemate argielust, eluviisist, tööst ja maailmavaatest. Mängud olid rahvapühade ja -kommete vältimatu osa. Raamatu eesmärk on näidata eesti ja vene rahvakultuuri sarnasusi läbi rahvamängude. Raamatus on väljas praktiliselt ühesuguste reeglite ja päris tihti ka ühesuguste nimetustega mängud. Väljaandes on lihtsad ja kergesti arusaadavad mängud, mis ei nõua erioskusi ega mingisugust inventari peale kõige lihtsama. Praktiliselt kõiki mänge võib mängida lastega alates 5. eluaastast.

Hind 5 EUR

 

 

Narva Muuseumi relvakogu. Narva, 2010.

Raamatus on esitletud Narva Muuseumi relvakogu 100 eset. Alajaotustes on esemed järjestatud kronoloogiliselt.
Esitletud on kaitserelvad, külmrelvad, tulirelvad, Idamaade relvad jne. Kataloogi koostaja on Narva Muuseumi teadur Vadim Bulatnikov.
Hind 25 EUR 

 

 

 

Narva Muuseumi kunstikogu kataloog. Maalikogu kuni 1940. Narva 2006. 200 lk.

Koostaja Marina Tšudinova. Kataloog sisaldab täieliku nimekirja Narva Muuseumi maalidest, mis on muuseumisse jõudnud enne 1940. aastat. Kataloog koosneb kahest osast. Esimeses osas on värvitahvitel eksponeeritud kunstikogu väärtuslikumad teosed. Teine osa on kunstikogu täielik kataloog koos olulisemate andmetega.

Kataloog on eesti-, vene- ja inglisekeelne.
Hind: 25 EUR

 

 

Kallaste vanausuliste lemmiklaulud. Narva 2008. 80 lk.

Eesti esimene vanausuliste rahvalaulude kogumik, kuhu on koondatud Narva Muuseumi poolt Kallastele korraldatud välitööde materjalid. Esindatud on vaimulikud värsid, hälli-, pulma- ja ringmängu laulud, linnaballaadid ja romansid. Kõik laulud on noodistatud ning laulikut ilmestavad Pavel Varunini loodud primitiivses stiilis joonistused. Lauliku koostas Marina Kuvaitseva.

Hind: 7 EUR

 

 

 

kook_kuv

Zastolitsa. Eesti vanausuliste köök. Tartu, 2010. 320 lk.

Raamatu autor – Marina Kuvaitseva on Narva Muuseumi teadur-folklorist. Raamatus “Zastolitsa. Eesti vanausuliste köök” antakse ülevaade vanausuliste peo- ja igapäevaköögist ning kalendri- (Jõulud, Lihavõtted) ja peretähtpäevade (ristsed, pulmad, matused) toitumistavadest. Raamatus on kasutatud Narva Muuseumi 1999 – 2008 ekspeditsioonidel (Mustvee, Raja, Kikita, Tiheda, Kallaste, Kolkja, Varnja) kogutud materjale vanausuliste meenutustest.
Toimetise kunstiline vormistus on teostatud käsikirja- ja vanatrükiraamatu ning lihtrahvaraamatu traditsioonides. Kujundas Pavel Varunin – Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendamisühingu esimees.
Hind: 13 EUR

 

 

Narva Muuseumi Kogumik. Narva 2000. 266 lk.

Kogumik tutvustab lugejale Narva Muuseumi loomise tähtsamaid etappe, annab demograafilise ülevaate linna ajaloost, Narva Uspenski kirikukoguduse ja Narva Eesti Õigeusu kirikukoguduse tegevusest. Antud kogumikest saame teada huvitavatest episooditest Narva Meesgümnaasiumi algperioodist, heategevusega seotud ettevõtmistest meie linnas ja Peetri I maja sõjalistest eksponaatidest. Kogumik on venekeelne koos eestikeelsete kokkuvõtetega.
Hind: 8 EUR

 

 

b1

Narva muuseumi artiklite kogumik. Narva 1999. 193 lk.

Antud kogumik koosneb artiklitest, milles käsitletakse Narva Linnavalitsuse tegevust. Lisaks sellele antakse edasi teavet Narva Muusika Seltsist, Narva Pühakolmainsuse kirikukoguduse ja Znamenski kirikukoguduse tööst. Saame ülevaate ka Püha-Vladimiri vennaskonna liikumisest. Lugejal on võimalik lugeda Narvas ja selle lähiümbruses asuvatest mälestusmärkidest, mida on püstitatud Põhjasõjaaegsete sündmuste jäädvustamiseks. Informatsiooni saab ajaloohuviline Narva esimesest laulupeost ja naiste haridusprobleemidest XIX sajandi lõpupoolel ja XX sajandi alguses. Antud kogumik on venekeelne koos eestikeelsete kokkuvõtetega.

Hind: 8 EUR

 

 

b2

Medalid. Narva, 1999. 77 lk.

Sissejuhatava artikli autor ja koostaja on Narva Muuseumi teadur Vadim Bulatnikov. Kataloog tutvustab mõningaid eksponaate Narva Muuseumi faleristika kollektsioonist. Põhiliselt on need mälestusmedalid, mis on pärit 17., 19. ja 20. sajandi algusest. Suur osa neist on seotud Venemaa võiduga Põhjasõjas. Kataloog on eesti-, vene- ja inglisekeelne.

Hind: 6 EUR