Esemekogu

Ajalooline kogu (ca 8000)

Kogule panid aluse II maailmasõja eelsed muuseumid, hiljem lisandusid tööstustoodangu näidised, isikute kogud, tarbeesemed, riietus, pitsatid jm. Omapärase kogu moodustavad 17. sajandi raidkivid (portaalide detailid) ja 17.-18. sajandi kahhelkivid, mis sattusid muuseumisse 1950. aastate keskpaigas vanalinna majade lammutamisel. Idamaisesse kogusse kuuluvad perekond Lavretsovi ja Narva linnapea Aleksandr Ossipovi annetatud esemed 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest (etnograafilised esemed Hiinast, Jaapanist, Buhaarast, Hiivast, Pärsiast ja Kaukaasiast).

Arheoloogiakogu (ca 18 500)

Kogus on Narva linnas ja selle lähiümbruses, Riigikülas, Kudrukülas, Olgin Krestis teostatud arheoloogiliste kaevamiste leiumaterjal alates 1951. aastast ja lisana arheoloogiliste väljakaevamiste aruanded aastatest 1990-2005.

Faleristikakogu (ca 1450)

Kogule pandi alus Peeter I majamuuseumis 19. sajandil. Kogus on riiklikud autasud, mälestus- ja lauamedalid, rinnamärgid, žetoonid, medalite tinajäljendid Vene riigi ajaloost. Kogutud Narva-teemalisi medaleid-märke ja Narvas elanud isikute autasusid.

Numismaatikakogu (ca 2700)

Kogusse kuuluvad Eesti, Rootsi, Vene ja mõningate välisriikide mündid ja paberraha. Vanimad 15.-16. sajandist, haruldasemad 17. sajandist pärinevad Narva hõbemündid. Enamiku moodustavad 17.-19. sajandi Vene ja Rootsi mündid.

Relvakogu (ca 650)

Kogule pandi alus 19. sajandil Peeter I majamuuseumis. Kogusse kuuluvad: külm-, kaitse-, idamaised, tuli- ja suurtükiväerelvad, lahingumoon Venemaa, Nõukogude Liidu, Saksamaa, Hiina jt maadest 14.-20. sajandini.

Kreenholmi Ajaloo Muuseumi fond (ca 19300)

Kogus on peamiselt materjalid ettevõtte Kreenholmi Manufaktuur ja töölisasula ajaloost (esemed, dokumendid, fotod) 19. sajandi lõpust kuni 1990. aastate alguseni. Enamuse moodustavad toodangunäidised (kangad, näidistealbumid, väike osa näidiseid 20. sajandi algusest). Tänaseks on see arvatavasti kõige suurem ja täielikum kogu selle ettevõtte toodangust. Huvi pakuvad ka Inglismaa kudumismasin Platt 1868. a., Kreenholmi vabriku metallist vabrikuraha leiva ostmiseks, vabrikuvile, Narva Linavabriku pitsatid toodangu markeerimiseks.