Arhiivraamatukogu

Dokumendikogu (ca 7000)

Kogu loomist alustati 1950. aastast. Sisaldab tüüpilisi nõukogudeaegseid dokumente, isikudokumente, Narva linnaplaane, kirikute jooniseid, bastionide restaureerimise dokumente. Omaette kogu moodustavad hävinenud Narva õigeusu kirikute dokumendid – laulatuse eelteated, isiku- ja surmatõendid (19. sajandi keskpaik – 20. sajandi algus). Vanim dokument pärineb 1700. aastast, milleks on omaste seletuskirjad seoses kapten Hummerti kohtuprotsessiga, sellele järgnevad Narva raele antud ukaasid 1705.-1706. aastast.

Filateeliakogu (ca 600)

Kogu aluseks on A. Zubovi margikogu (NSVL, mõned välisriigid), millele lisandusid Narva-teemalised ümbrikud (erikujundus, eritempel), postkaardid Narva templitega.

Fondiraamatukogu (ca 2660)

Kogu kujundati pärast II maailmasõda, kogutud Narva ajalugu käsitlevaid trükiseid (Hansen, Karling, Soom, Süvalep, Petrov jt) ja reklaamvoldikuid, Narvas ilmunud ajalehti alates 1945 ning varasemast ajast üksiknumbreid. Lisandunud ka isikute raamatud, kingitused, kalendrid. Vanim on 1699. aastal ilmunud Kässi raamat, trükitud Tallinnas Ch. Brendekeni trükikojas. Kaantel Karl XII supereksliibrised pimetrükis.