Näitus „Practicum“

Ürituse algus: 03.02.2017 16:00
Ürituse lõpp: 19.03.2017

Reedel, 3. veebruaril, kell 16.00 avatakse Narva muuseumi Kunstigaleriis Narva kunstniku Vera Lantsova graafikanäitus.

Vera Lantsova (1956) on Jaroslavli kunstikooli kasvandik. Tema loomingulised otsingud on mitmekesised ning hõlmavad erinevaid kunstiliike ja -suundi. Kunstniku harrastuste buketti kuuluvad maal, graafika, tekstiilimaal, installatsioonid ja optilised performance'id. Vera Lantsova on realistlikel kujunditel põhinevate, sümbolistlikus võtmes või abstraktses vormis kujundatud, filosoofiliste kompositsioonide meister. Lantsova tööd paistavad silma oma kaalutletud proportsionaalsuse ja kõigi kompositsiooni detailide hoolika läbimõeldusega. Kunstniku ainulaadne käekiri ja maailmatunnetuse eriline stiil koos omapärase filosoofilise taustaga annavad piltidele harukordse ruumilise mitmemõõtmelisuse, kus ristumiste ja erinevate plastikate rütmidest vormuvad mitmekihilised kujundid. Igal tema tööl on selgepiiriline, läbi lokaalsete värvigammade lahendatud plastiline põhi.

Näitusel „Practicum“ on esitatud kunstniku 1998.‒2002. aastate graafilised tööd. Vera Lantsova graafiliste lehete ruumistruktuur on täis filosoofiat ja aja vaimu. Kunstnik püüab kõrvale põigelda konkreetsedest vormidest ja esitada igapäevaste ja igaveste arhailiste kujude kaudu ruumi mõtet, muusikat ja valgust.

INFO: tel. 359 9230, e-post: info@narvamuusem.ee