Näitus „Relvi Narva Muuseumi kogust“

Ürituse algus: 06.07.2018
Ürituse lõpp: 28.02.2018

Narva linnuse läänetiiva kolmanda korruse näitusesaalis on kuni aasta lõpuni üleval näitus „Relvi Narva Muuseumi kogust“, kus näeb kaitse-, külm- ja tulirelvi ning laskemoona ajavahemikust 16. kuni 20. sajand.

Narva Muuseumi relvakogul on pikk ajalugu. Juba 1897. aastal oli Narva Muuseumi eelkäija Narva Muinsusseltsi ekspositsioonis üle 50 eseme relvi, mis olid seltsi liikmete ja toetajate poolt kogutud nii linnaelanikelt kui ka ümbruskonna elanikelt. Esemete pärinemisareaal ulatus Kirde-Venemaalt kuni Kesk-Aasia ja Vaikse ookeani lõunaosa saarteni ning kogus olid kaitserelvad (kiivrid, kürassid), külmrelvad (mõõgad, saablid, hellebardid, kirved, sõjanui), tulirelvad (püssid, bombard, montiir), mehaanilised relvad (püünisrauad) ja laskemoon (kuulid, pommid).

Sellest ajast alates on Narva Muuseumi relvakogu elanud üle suuri muutusi. Kui 1939. aastaks oli muuseumi fondides ligi 500 sõjalise temaatikaga museaali (neist 25 kaitse-, 113 külm-, 73 tulirelva ja 154 laskemoona ühikut Lääne- ja Ida-Euroopast, Venemaalt, Kaukaasiast, Kesk-Aasiast, Hiinast, ja Jaapanist ajavahemikust XVI–XX sajand), siis Teise maailmasõja ajal relvakollektsioon praktiliselt kadus, sest osad museaalid jäid kadunuks ning paljud esemed evakueeriti mujale.

Teise maailmasõja järel hakkas Narva Muuseumi relvakogu taas täienema – Narva toodi tagasi säilinud sõjaeelseid eksponaate, muuseum tegeles kogumistööga eraisikutelt ning esemeid saadi ka teistelt muuseumidelt – näiteks 1960–1961 andis Suurtükiväe Ajaloomuuseum tasuta 44 XVII–XX sajandist pärinevat külm-, tuli- ja kaitserelva. Järgnevatel aastatel kogu pidevalt täienes. Esemed jõudsid muuseumisse kohalikelt elanikelt ja ka Akvalangistide klubi kaudu, kes tõid esemeid välja Narva jõest. Kogu suurenes ka tänu arheoloogilistele juhuleidudele ja Narva linnuse territooriumil toimunud arheoloogilistele kaevamistele. Aktiivne kogumine toimuski 1970.–1980. aastatel.

Tänasel päeval on Narva Muuseumi relvakogu üldsuuruseks üle 700 eseme, mille valmistamise aeg jääb ajavahemikku XIV–XX sajand. Näitusel on eksponeeritud 170 eset XVI-XX sajandist.

Näituse kuraator: Vadim Bulatnikov

Näitus jääb avatuks 2018. aasta lõpuni.