Piirijõgi

Ürituse algus: 18.09.2015
Ürituse lõpp: 31.12.2018

Jõed on olnud läbi ajaloo piiriks ja ühendusteeks. Narva jõgi visualiseerib ― ehk paremini, kui kuskil mujal maailmas ― lääne- ja ida kultuuriruumi kohtumist ning konfrontatsiooni. Kahte linnust eraldavat Narva jõge mööda kulges sajandeid piir kahe maailma või vähemalt lääne- ja idakiriku vahel.

Näitusel tutvume umbes 6000 aastat tagasi formeerunud jõe ja selle erinevate looduslikke ja ajalooliste aspektidega. Vaatame, kui kaua on jõgi olnud administratsiivseks piiriks ning kaubavedude arteriks. Leiame vastuseid, kuna ja kuidas hakati kasutama veeenergiat ja tarbevett ning kuidas on jõge kasutatud puhkuseks ning spordiks.

Kujundusidee on inspireeritud jõelainetest ja -peegeldustest: „Piiri teeb põnevaks asjaolu, et enamasti ei ole see absoluutne. Pooltelt kiirguvad impulsid ei põrku piirilt tagasi vaid pigem segunevad. Teatud kombinatsiooni korral võib selline keskkond olla lopsakaks kasvupinnaseks sootuks erilise kultuuri tekkimisele.

Eriline atmosfäär ja kultuur on Narva jõe kallastel selgelt tuntav. Samuti on nähtav pideva piiriületuse mõjud nii ruumiliselt kui kultuuriliselt.

Näituse sini-punased jooned sümboliseerivad pooltelt tulevaid impulsse ja jõesängi mõjusfääris tekkivat segunemisala.

Pisut selgem laen piiriäärsete linnade ruumist on vitriinide vormid. Idapoolsed viilkatuseta majad on otsene laen Jaanilinnast. Viilkatusega hruštšovkad on aga populaarsemad Narvas. Majad on tagurpidi, sest just nii on neid võimalik vaadelda peegelduvalt jõepinnalt.”