Laste loovtööde konkursi näitus "Vaat kus ilmaime!"

Ürituse algus: 22.04.2018
Ürituse lõpp: 15.06.2018

Narva Muuseum kutsub Narva linnusesse näitusele "Vaat kus ilmaime!", mis on valminud rahvusvahelise laste loovtööde konkursi põhjal koostöös Religiooniajaloo Muuseumi (Peterburi, Venemaa), Vologda Muuseum-Kaitseala (Vologda, Venemaa) ja animatsioonistuudioga „Balti Televisioon“.

Näitus „Vaat kus ilmaime“ räägib imest kui kultuurifenomenist laste silmade läbi. Mis on ime? Miks inimene unistab imest, vaatamata meie teadmistele loodusseadustest ja -teadustest? Kas kaasaeges maailmas on kohta ime jaoks? Filosoofilise seletuse järgi on „ime“ midagi enneolematut, teispoolset, vastupidist asjade loomulikule käigule. Näitus „Vaat kus ilmaime!“ paneb mõtlema ime fenomeni üle ja leidma vastuseid näitusel olevates töödes.

Näitus on avatud Narva linnuse 4. korrusel. Külastamine muuseumipiletiga.

Narva Muuseum tänab näituse koostööpartnereid – Riiklik Religiooniajaloo Muuseum (Peterburi), Vologda Riiklik Ajaloo-Arhitektuuri ja Kunsti Muuseum-Kaitseala (Vologda) ning animatsioonistuudio „Balti Televisioon“.

Info tel. 3599233, e-mail info@narvamuuseum.ee