Muuseumi haridusprojekt "Vaat kus ilmaime!". Loominguliste tööde konkurss

Ürituse algus: 01.12.2017 10:00
Ürituse lõpp: 01.02.2018 18:00

Narva Muuseum koostöös Riikliku religiooni ajaloo muuseumiga (Peterburi,Venemaa), Vologda riikliku ajaloo- arhitektuuri ja kunsti looduskaitse- muuseumiga (Vologda, Venemaa) ja animatsiooni stuudioga „Balti televisioon“ kutsuvad osalema rahvusvahelises muuseumi haridusprojektis „Vaat kus ilmaime!“, mis on pühendatud IME´le kui kultuurifenomenile.

Mis om ime? Miks iga inimene unistab imest vaatamata loodusseadusalastele teadmistele? Kas on kaasaeges maailmas kohti ime jaoks? Filosoofia seisukoha järgi on IME midagi enneolematut, teispoolset, vastuolulist asjade loomulikule käigule.

Projekt „Vaat kus ilmaime!“ paneb osalejaid mõtlema ime fenomeni üle ning jäädvustama/väljendama oma vastuseid loomingulises vormis.

Peamine projekti väljund on laste loominguliste tööde näitus. Tööd võivad olla valmistatud erinevates tehnikates.

Kõik tööd pannakse välja hääletamiseks virtuaalgaleriis koduleheküljel www.gmir.ru. Võitja selgub on-line hääletamise tulemusel.

Vastavalt konkurssi tulemustele autasustatakse osalejaid tunnistustega ja sponsorite poolt väljapandud auhindadega.

Konkurssi tööd eksponeeritakse rahvusvahelisel näitusel Riikliku religiooni ajaloo muuseumis 2018.aasta kevadel ning partner-muuseumites.

Konkurssi tööd peavad vastama teemadele:

-"Kodukandi imed ja legendid" (Imed linna või kodumaa ajaloos)

-"Maailmaimed" (Imed maailma ajaloos)

-"Üks imeilus päev" (Imed minu elus)

Valmis tööde hindamisel arvestatakse:

  • tööde vastavust konkursi põhimõtetele

  • tööde vastavust teemale

  • autori originaalsust

Tööd võetakse vastu Narva linnuses kab.207 kuni 1. veebruar 2018.a.

Info: tel. 3599233, e-mail info@narvamuuseum.ee