Marina Kuvaitseva vanausulistest raamatute esitlemine

Ürituse algus: 08.12.2017 16:00

Narva linnuses esitleb reedel 8. detsembril kell 16.00 oma raamatuid Peipsi-äärsete ja Piirissaare vanausuliste matusekommetest ja toidukultuurist Narva muuseumi teadur-folklorist Marina Kuvaitseva.

Raamatusse „Белая лестовка“ on kogutud Eesti Peipsiveere ja Piirissaare elanike lood ja pärimused, mis autor kogus aastail 1999-2017 toimunud Narva muuseumi etnograafilistel ja folkloristlikel välitöödel Eestis elavate vanausuliste juurde. Raamat on jätkuks Eestis elavate vanausuliste kultuuripärandile (usuelu, kirjandus, keel, rahvaluule, köök) pühendatud monograafiatele ning käsitleb vanausuliste matusekombestikku ja talitusi minevikus ja tänapäeval.

Marina Kuvaitseva teine raamat „Katame laua. Vanausuliste toidud“ kirjeldab vanausuliste lauakombeid nii argielus kui ka perekondlikel (ristimine, pulmad, matused) ja kalendripühadel (jõulud, lihavõtted), andes hea ülevaate nii vanausuliste lauakommetest 20. sajandil kui ka nende igapäevaelust üldiselt. Raamatu tarbeks tegi autor intervjuusid Mustvee, Raja, Kükita, Tiheda, Kallaste ja Varnja elanikega nende igapäevastest toiduga seotud kommetest ja toiduvalmistamise viisidest ning esimest korda ilmus see vene keeles „Застóлица“ nime all 2010. aastal, olles esimene vene vanausuliste toidukultuuri ja lauakombestikku käsitlev raamat, praegune eestikeelne väljaanne ilmub Marju Kõivupuu ja Igor Tõnuristi tõlkes.

Marina Kuvaitseva teadustöid innustas kaante vahele panema Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu esimees Pavel Varunin, kes on ka mõlema raamatu kujundaja ja illustratsioonide autor, järgides vanausuliste käsikirjade ja vanade trükiste ning puulõigete (vene lubokid) traditsiooni.

Raamatute väljaandmist toetas Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Keskus, Integratsiooni Sihtasutus.

Esitluspäeval saab osta raamatuid omahinnaga.

Sissepääs on tasuta.

INFO: tel. 359 9230, info@narvamuuseum.ee