Konkurss „Merevetel ja lainetel...“

Ürituse algus: 01.04.2016
Ürituse lõpp: 16.05.2016

Konkurss Narva Muuseumi Kunstigalerii ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond korraldavad Kunstnikupäeva raames konkursi „Merevetel ja lainetel...“, millel on oodatud osalema täiskasvanud ja noored kunstnikud ning fotograafid.

Sellel aastal toimub traditsiooniline Kunstnikupäev Narva Muuseumi Kunstigalerii territooriumil 5. juunil. 32. korda toimuv üritus on pühendatud mere stiihiale ning kunstnikupäeva motoks on „Merevetel ja lainetel...“

Konkursi eesmärk on anda osalejatele võimalus näidata oma loomingut ja võtta osa Kunstnikupäeva kunstipeost.
Konkursile on oodatud maalid, graafikad, skulptuurid, dekoratiivkunsti taiesed ja fotod (minimaalne suurus A4). Kõik tööd peavad olema allkirjastatud: nimetus, aasta, autori eesnimi ja perekonnanimi, vanus, aadress, telefon ja muud kontaktandmed. Andmete puudumisel töö konkursil ei osale. Konkursi paremaid töid esitletakse näitusel, mis avatakse 5. juunil Narva Muuseumi Kunstigaleriis. Kõik konkursile esitatud tööd tagastatakse autorile 31. juulil 2016.

Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 15. maiks aadressile Narva, Vestervalli 21, Narva Muuseumi Kunstigalerii.
Konkursi võitjate autasustamine toimub 5. juunil 2016, kl 13.00 Narva Muuseumi Kunstigaleriis.

Info: 
Jelena Sokhrannova, tel. 3592151, elena.sokhrannova@narvamuuseum.ee