Narva Muuseumi aastakonverents „Sõda ja sõjajärgne Narva linnamaastikus“

Ürituse algus: 25.09.2015 12:00

Narva linnuses toimub 25. septembril 2015 kell 12.00 Narva Muuseumi aastakonverents „Sõda ja sõjajärgne Narva linnamaastikus“.

Sõda, lahingud, relvakonfliktid, purustused, tsiviilohvrid, sõjavangid ja -põgenikud on kõik 2015. aasta juurde kuuluvad märksõnad. Need sõnad ei ole aktuaalsed mitte ainult 70 aasta möödumise tõttu Teise maailmasõja lõppust, vaid need kuuluvad läbi infokanalite ja abiprojektide meie igapäeva-reaalsusesse. Käesoleva aasta konverents käsitlebki linnamaastike muutusi, mis on tingitud sõdadest.

Konverentsi avab bastionideuurija Ragnar Nurk, kes räägib Erik Dahlbergi Narva bastionide projektist ja selle võimalikest eeskujudest. Eesti Mäluinstituudi uurija Peeter Kaasik peatub oma ettekandes Narva hävituspataljonil ja hilisemal töölispolgul. Narva Muuseumi juhataja ja Eesti Kunstiakadeemia doktorant Andres Toode võtab kaalumise alla küsimuse, et kes lõhkus Narva? Vaagitakse Narva hävingu erinevaid retseptsioone, nende kujunemist ja muutumist läbi aja kuni tänaseni välja. Narva Muuseumi teadussekretär Merike Ivask tutvustab Isa Magnus Frey mälestusi Narva sõjavangilaagritest. Arhitekt-restauraator Fredi Tomps peatub olulisematel kohtumistel Narvaga nii enne kui pärast Teist maailmasõda. Stalinistlikest utoopialinnadest põlevkivibasseinis räägib Tallinna kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse ja miljööalade osakonna juhtivspetsialist Henry Kuningas. Ning konverentsi lõpetab Narva linna muinsuskaitse vaneminspektor Madis Tuuder, kes vaatleb Narva linnaehituslikku arengut ajavahemikul Teise maailmasõja lõpust kuni 1950. aastate keskpaigani.

Konverentsi lõpus toimub muuseumi väljaannete esitlus.

Tänavust konverentsi ja toimetisi rahastavad Narva Muuseum ja Eesti Kultuurkapital.

Konverentsi kava

12.00 Registreerimine

12.15 Avasõnad

12.20 Ragnar Nurk. Erik Dahlbergi Narva bastionide projektist ja selle võimalikest eeskujudest

12.50 Peeter Kaasik. Narva hävituspataljon ja töölispolk 1941. aasta sõjasuvel

13.20 Andres Toode. Kes lõhkus Narva?

13.50 Merike Ivask. P. Magnus Frey ja tema meenutused Narva sõjavangilaagritest

14.40 Fredi Tomps. Meenutusi ajaloolisest Narvast, linna hävingust ja uuestisünnist aastatel 1938–2008

15.10 Henry Kuningas. Hiilgava tuleviku poole. Stalinistlikud utoopialinnad põlevkivibasseinis

15.40 Madis Tuuder. Ehitatud ja ehitamata stalinismiajastu Narva

NB! Konverentsil on eesti–vene–eesti sünkroontõlge